Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Επιμέλεια Εκθέσεων

  Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Εσθήρ Σ. Σολομών

   

   

          

 • 1. Εισαγωγή στην επιμέλεια εκθέσεων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην πρώτη θεματική ενότητα του μαθήματος μελετάται η σημασία της έκθεσης ως πολισμικού φαινομένου και ο ρόλος του επιμελητή εκθέσεων.

  Λέξεις κλειδιά: Επικοινωνία, οπτική ανθρωπολογία, συντελεστές και στάδια οργάνωσης μιας έκθεσης, σύλληψη ιδέας, σχεδιασμός, σύγχρονες τάσεις στην επιμέλεια.

 • 2. Εκθέτοντας την τέχνη

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στη δεύτερη θεματική ενότητα του μαθήματος μελετάται η ιστορία των εικαστικών εκθέσεων κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα.

  Λέξεις κλειδιά: Νεωτερικό και μετανεωτερικό μουσείο, η γέννηση της δημόσιας πινακοθήκης, το εφήμερο μουσείο και το φαινόμενο της περιοδικής έκθεσης, σαλόν και μπιενάλε, ο «λευκός κύβος» ως εκθεσιακό παράδειγμα στη σύγχρονη τέχνη.

 • 3. Σχεδιάζοντας μια έκθεση Ι

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τρίτη θεματική ενότητα του μαθήματος περιγράφεται η παραγωγή μιας έκθεσης: αρχιτεκτονικός σχεδιασμός.

  Λέξεις κλειδιά: Μουσειογραφία, εκθεσιακό design, ο νοηματικός σχεδιασμός στον χώρο.

 • 4. Σχεδιάζοντας μια έκθεση ΙΙ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην τέταρτη θεματική ενότητα του μαθήματος περιγράφεται η παραγωγή μιας έκθεσης. Ειδικότερα μελετάται η σήμανση, ο φωτισμός και τα κείμενα.

  Λέξεις κλειδιά: Signposting, σχεδιασμός banners, λογοτύπων, εκθεσιακών κειμένων, γραφιστική επεξεργασία εποπτικών επιφανειών, αναγνωσιμότητα, τρόποι και είδη εκθεσιακού φωτισμού, προβλήματα κατά τον φωτισμό, τη σήμανση, καθώς τη συγγραφή και ανάγνωση εκθεσιακών κειμένων.

 • 5. Αξιολόγηση μουσείων και εκθέσεων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην πέμπτη θεματική ενότητα του μαθήματος περιγράφονται οι λόγοι, οι τρόποι, οι στόχοι και τα μέσα αξιολόγησης μουσείων και εκθέσεων.

  Λέξεις κλειδιά: Front end analysis, διαμορφωτική, συνολική, διορθωτική αξιολόγηση, ερωτηματολόγια, focus groups.

 • 6. Τάσεις της επιμέλειας Ι: σύγχρονες εικαστικές εκθέσεις σε μουσεία αφιερωμένα στο παρελθόν

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην έκτη θεματική ενότητα του μαθήματος εξετάζεται τo μετανεωτερικό μουσείο: σύγχρονες εικαστικές ανατροπές της ιστορίας.

  Λέξεις κλειδιά: Ετεροτοπία, τέχνη, θεσμική κριτική.

 • 7. Τάσεις της επιμέλειας ΙΙ: Σύγχρονες εικαστικές εκθέσεις και ιστορικισμός, ο καλλιτέχνης ως επιμελητής

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην έβδομη θεματική ενότητα του μαθήματος περιγράφεται / μελετάται ο καλλιτέχνης ως επιμελητής και η αξιοποίηση του «δωματίου των αξιοπερίεργων αντικειμένων».

  Λέξεις κλειδιά: Wunderkammer, σύγκλιση μουσειολογίας, ιστορίας της τέχνης και εικαστικής-επιμελητικής δράσης. 

 • 8. Τάσεις της επιμέλειας ΙΙΙ: Δίνοντας φωνή σε εκθέματα και κοινωνικά υποκείμενα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην όγδοη θεματική ενότητα του μαθήματος μελετώνται οι εκθέσεις και η προφορική ιστορία.

  Λέξεις κλειδιά: Προφορική μαρτυρία, αρχείο, μνήμη, πολλαπλότητα ερμηνειών, βιωματικές προσεγγίσεις της μουσειακής έκθεσης.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Ασημίνα Κανιάρη. To Μουσείο ως χώρος της Ιστορίας της Τέχνης: Εκθέσεις, συλλογές και η Τέχνη από τον 19ο στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη, 2013.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  •  Hans Ulrich Obrist and April Elizabeth Lamm, Everything You Always Wanted to Know About Curating* But Were Afraid to Ask, 2011.
  • Hans Ulrich Obrist, A brief history of curating, 2008.
  • Hans Ulrich Obrist , Ways of Curating, 2014
  • Terry Smith, Thinking Contemporary Curating, 2012.
  • Jens Hoffmann (Ed.), Show Time: The 50 Most Influential Exhibitions of Contemporary Art, 2014.
  • Ελπίδα Καραμπά (επιμ.): «Curating» - Απόψεις για την επιμελητική δράση. Αθήνα, Εκδόσεις Futura, 2005.
  •  Nicholas Serota. Εμπειρία ή ερμηνεία: Το δίλημμα των μουσείων μοντέρνας τέχνης. Αθληνα, Άγρα.
  •  Σαλή, Τέση. Μουσειολογία : Βασικές αρχές έκθεσης μουσειακών συλλογών: Παρουσίαση και ερμηνεία: Φωτισμός: Υποτιτλισμός: Σήμανση, Αθήνα, 2006.
  •  Solomon, E. 2011. “Museums and the subversion of the exhibitionary order: Playing with Enlightenment values”. In Reference/Representation, 105-110.Athens: Futura Editions.
  •  Sternfeld, N. 2013. Involvements - A short introduction to curating between entanglement and solidarity. MUSTEKALA, Numerot, Kuratointi 3/13, 52. Available at: http://www.mustekala.info/node/35816 (accessed July 25, 2015).
  •  Philip Hughes, Exhibition design, 2010.
  •  David Dernie, Exhibition Design, 2006.
  •  Elizabeth Bogle, Museum Exhibition Planning and Design, 2013.