Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Διαλέξεις Υποδοχής Πρωτοετών

  Διδάσκοντες :

   Α. Μπαρτζόκας, Κ. Φούντας, Κ. Κοσμίδης, Σ. Ευαγγέλου, Α. Δούβαλης,  Λ. Περιβολαρόπουλος,  Δ. Βλάχος,  Κ. Αλυσσανδράκης,  Ι. Δεληγιαννάκης,  Γ. Φλούδας, Α. Δέδες,  Θ. Κοσμάς, Π. Καντή, Γ. Θρουμουλόπουλος, Ι. Ρίζος

  (θέση εικόνας μαθήματος )

  Περιγραφή:

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος:

  Λέξεις κλειδιά:

 • Διαλέξεις Υποδοχής Πρωτοετών 2012

  Περιγραφή θεματικής ενότητας :

  Στο Εργαστήριο Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διεξάγεται καθημερινά πρόγνωση καιρού Ηπείρου σε πλέγμα 2x2 χλμ με τη χρήση του μετεωρολογικού μοντέλου ΜΜ5. Με βάση την πρόγνωση αυτή, όταν είναι απαραίτητο, εκδίδεται δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την ενημέρωση του κοινού και των αρχών του τόπου. Μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του μοντέλου, έγινε επαλήθευση των προγνώσεων της θερμοκρασίας αέρα, της ταχύτητας του ανέμου και της βροχής για τις περιοχές όπου λειτουργούν μετεωρολογικοί σταθμοί και τα αποτελέσματα κρίνονται πολύ ικανοποιητικά.

  Η παρουσίαση εισάγει τις βασικές αρχές της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας και παρουσιάζει τις βαρυτικές λύσεις των μαύρων οπών και των σκουληκότρυπων. Παρουσιάζονται επίσης σύγχρονες θεωρίες που γενικεύουν την Γενική Θεωρία της Σχετικότητας με την εισαγωγή καινούριων γεωμετρικών όρων αλλά και επιπλέον χωρικών διαστάσεων.

  Λέξεις κλειδιά: πρόγνωση καιρού, μετερεολογικό μοντέλο, Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, Μαύρες Οπές, Σκουληκότρυπες

 • Διαλέξεις Υποδοχής Πρωτοετών 2014

  Περιγραφή θεματικής ενότητας :

  Στην ομιλία αυτή ορίζεται ή έννοια της ενέργειας-έργου από φυσικής άποψης και περιγράφονται τα είδη ενεργειών που υπάρχουν. Ειδικότερα γίνεται παρουσίαση των ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και επισημαίνεται ο τρόπος παραγωγής τους και η συμβολή τους στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου. Ιδιαίτερη παρουσίαση γίνεται στην ηλιακή ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, στην αιολική ενέργεια και τις ανεμογεννήτριες, και στην ενέργεια από καύση υδρογόνου με τις κυψέλες καυσίμου υδρογόνου.

  Λέξεις κλειδιά: Ενέργεια, Έργο, Ηλιακή ενέργεια, Αιολική ενέργεια,  Ενέργεια Υδρογόνου

 • Διαλέξεις Υποδοχής Πρωτοετών 2015

  Περιγραφή θεματικής ενότητας :

  Σε αυτή την διάλεξη προσπαθούμε να απαντήσουμε στην ερώτηση : από τί αποτειλείται ο κόσμος μας και τι τον κρατά ενωμένο? Αποτελείμία γρήγορη ματιά στον κόσμο των στοιχειωδών σωματιδίων και τον τρόπο περιγραφής τους.

  Η παρουσίαση κάνει μια αναδρομή στο έργο του μεγάλου αυτού Φυσικού και εισάγει τις βασικές αρχές της Ειδικής και της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας. Παρουσιάζονται επίσης οι προβλέψεις των δύο αυτών θεωριών που η πειραματική τους επιβεβαίωση άλλαξε οριστικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον χώρο και τον χρόνο.

  Γίνεται μια εισαγωγική ενημέρωση για την ελεγχόμενη θερμοπυρηνική σύντηξη η επιτυχής έκβαση της οποίας θα ανοίξει το δρόμο για τη ριζική επίλυση του ενεργειακού προβλήματος.  Το πλάσμα σύντηξης, δηλαδή ένα πλήρως ιονισμένο αέριο δευτερίου τριτίου, μπορεί να περιοριστεί  με τη χρήση ισχυρών μαγνητικών πεδίων,  σε τοροειδείς μηχανές η πιο σημαντική από τις οποίες είναι το tokamak.  Για τον περιορισμό του πλάσματος είναι απαραίτητη η ελίκωση του μαγνητικού πεδίου και μέχρι σήμερα έχει παραχθεί ενέργεια σχεδόν ίση με την απαιτούμενη για τη θέρμανση του πλάσματος σε θερμοκρασίες της ίδιας τάξης μεγέθους  με αυτές που επικρατούν στο κέντρο του ήλιου. Το επόμενο ερευνητικό πρόγραμμα παγκόσμιας  συνεργασίας (International Thermonuclear Experimental Reactor) στο οποίο συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει  στην παράγωγή  ενέργειας σύντηξης δέκα φορές μεγαλύτερης από την ενέργεια θέρμανσης.  Επίσης, παρουσιάζεται συνοπτικά το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σύντηξης  καθώς και το αντίστοιχο Εθνικό Πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

  Λέξεις κλειδιά: Στοιχειωδη Σωματίδια, Κβαντική Θεωρία, Υψηλες Ενέργειες, Quarks, Σωματίδιο Higgs, Ειδική και Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, Διαστολή Χρόνου, Συστολή Μήκους, Καμπύλωση Χωρόχρονου, Θερμοπυρηνικό πλάσμα, ενέργεια, μαγνητικός περιορισμός, tokamak, ITER