Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • 1. Αλκοολική Ζύμωση Μελάσας

  Χ. Πιπερίδου, Α. Μπαδέκα

 • 2. Προσδιορισμός πλαστικοποιητών στα τρόφιμα

  Α. Μπαδέκα

 • 3. Αναλύσεις τυριών

  Α. Μπαδέκα

 • 4. Προσδιορισμός μικροβιακού φορτίου τροφίμων Ι&ΙΙ

  Ι. Σαββαΐδης

 • 5. Αεριοχρωματογραφική ανάλυση λιπαρών υλών

  Μ. Τασιούλα-Μάργαρη

 • 6. Χρωστικές τροφίμων

  Μ. Τασιούλα-Μάργαρη

 • Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη