Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Γραφιστικές εφαρμογές

  Διδάσκουσα: Πανεπιστημιακή υπότροφος Ιωάννα Μπίτου

 • 1. Εισαγωγικά

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Απόπειρα ορισμού του graphic design. Η γραφιστική ως εφαρμοσμένη τέχνη. Στόχος. Σχεδίαση και ανθρώπινες ανάγκες. Οπτική επικοινωνία και οπτική αντίληψη.

  Λέξεις κλειδιά: Graphic design, εφαρμοσμένη τέχνη.

 • 2. Η μεθοδολογία του σχεδιασμού

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Καθιερώνοντας τη λειτουργία του σχεδιασμού. Ο ρόλος του σχεδιαστή. Στάδια διαδικασίας σχεδιασμού. Από το brief μέχρι την υλοποίηση.

  Λέξεις κλειδιά: Λειτουργία του σχεδιασμού, στάδια διαδικασίας σχεδιασμού, brief, υλοποίηση.

 • 3. Τυπογραφία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σχέδιο και αρχιτεκτονική του γράμματος. Γραμματοσειρές. Γραμματοσειρές κειμένου και προβολής. Γενικές επιλογές σχεδίασης κατά τη χρήση γραμμάτων.

  Λέξεις κλειδιά:  Σχέδιο, αρχιτεκτονική του γράμματος, γραμματοσειρές, γραμματοσειρές κειμένου, γραμματοσειρές προβολής.

 • 4. Αλληλοεπιδράσεις οπτικών στοιχείων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παράγοντες οι οποίοι συντελούν στη δημουργία ιεραρχίας σε μία σύνθεση. Δημιουργία αντίθεσης.

  Λέξεις κλειδιά: Δημουργία ιεραρχίας, σύνθεση, δημιουργία αντίθεσης.

 • 5. Θεωρία Gestalt

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Θεωρία της Gestalt και η οπτική αντίληψη. Η οργάνωση της φόρμας.

  Λέξεις κλειδιά: Θεωρία της Gestalt, οπτική αντίληψη.

 • 6. Λογότυπα και Σημειολογία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σχεδιάζοντας ένα λογότυπο. Τι πρέπει να χαρακτηρίζει ένα σωστά σχεδιασμένο λογότυπο. Τα γράμματα ως σύμβολα. Οπτικο-λεκτικές αντιστοιχίες. Μελέτη περιπτώσεων.

  Λέξεις κλειδιά: Λογότυπο, σωστά σχεδιασμένο λογότυπο, οπτικο-λεκτικές αντιστοιχίες.

 • 7. Γραφιστική και μοντερνισμός

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Σύντομη αναδρομή της πορείας της γραφιστικής και της οπτικής επικοινωνίας μέσα από τα μοντέρνα κινήματα. Η εξέλιξη της τυπογραφίας μέσα σε αυτά.

  Λέξεις κλειδιά: Πορεία της γραφιστικής, πορεία της οπτικής επικοινωνίας, μοντέρνα κινήματα.

 • 8. Γραφιστική και Μεταμοντερνισμός. Η περίπτωση του David Carson.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η πορεία της γραφιστικής και της οπτικής επικοινωνίας κατά τον μεταμοντερνισμό. David Carson και οι χειρισμοί της τυπογραφίας στα έργα του.

  Λέξεις κλειδιά: Γραφιστική επικοινωνία, οπτική επικοινωνία, μεταμοντερνισμός, David Carson.

 • 9. Σχεδιάζοντας με χρήση πλέγματος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ο ρόλος των περιθωρίων στη σελίδα. Οργάνωση του χώρου μέσω της χρήσης πλέγματος. Τύποι πλεγμάτων.

  Λέξεις κλειδιά: Πλέγμα, τύποι πλεγμάτων.

 • 10. Σχεδιάζοντας για οθόνη. Κινούμενοι τίτλοι ταινιών. Η περίπτωση του Saul Bass.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Η σημασία των τίτλων αρχής σε μια ταινία. Η περίπτωση του Saul Bass. Οι δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα.

  Λέξεις κλειδιά: Τίτλοι αρχής, Saul Bass, ψηφιακά μέσα.

 • 11. Συνθέσεις με φυσικά αντικείμενα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Δημιουργώντας χειροποίητα γράμματα και συνθέσεις. Χρήση αυτών σε εφαρμογές γραφιστικής.

  Λέξεις κλειδιά: Χειροποίητα γράμματα, συνθέσεις, εφαρμογές γραφιστικής.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Βακαλό, Ε. (1993) Οπτική σύνταξη: Λειτουργία και παραγωγή μορφών, Νεφέλη, Αθήνα
  • Κατσουλίδης, Τ. (2000), Το σχέδιο του γράμματος. Η Ελληνική Γραφή, Εκδ. Καστανιώτη, Μάιος 2000
  • Μουζακίτη, Φ. (2003) Φόρμα, Η οπτική γλώσσα στον σύγχρονο σχεδιασμό, Οδυσσέας
  • Ρούντολφ A. (1999), Τέχνη και οπτική αντίληψη. Η ψυχολογία της δημιουργικής όρασης, Θεμέλιο
  • Φραγκόπουλος, Μ. (2006) Εισαγωγήστην ιστορία και τη θεωρία του Graphic Design. Μια μικρή ανθολογία, futura, Aθήνα
  • Χαλεβελάκη Μ. (2010), Μια εισαγωγή στη σημειολογία, Εκδόσεις Καστανιώτη
  • Ambrose G. / Harris P. (2006) Βασική Γραφιστική: Format, DartBooks
  • Ambrose G. / Harris P. (2006) Βασική Γραφιστική:Χρώμα, Dart Books
  • Ambrose G. / Harris P. (2006) Βασική Γραφιστική: Layout, Dart Books
  • Ambrose G. / Harris P. (2006) Βασική Γραφιστική:Τυπογραφία, Dart Books
  • Ambrose G. / Harris P. (2006) Βασική Γραφιστική: Εικόνα, Dart Books
  • Bringhurst, R. (2012), Στοιχεία της τυπογραφικής τέχνης, ΠΕΚ (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης)
  • Cullen Κ. (2007) Layout Workbook: A Real-World Guide to Building Pages in Graphic Design, Rockport Publishers
  • Muller-Brockmann J. (1999) Grid Systems in Graphic Design: A Visual Communication Manual for Graphic Designers, Typographers and Three Dimensional Designers: A Handbook for ... Typographers, and Exhibition Designers, Verlag Niggli.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  • Kandinsky, W. (1996), Σημείο, γραμμή, επίπεδο. Συμβολή στην ανάλυση των ζωγραφικών στοιχείων, Δωδώνη Εκδοτική ΕΠΕ
  • Arnheim, R. (2004), Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye, University of California Press; 2nd Revised edition edition
  • Arnheim, R. (1988), The Power of the Center: A Study of Composition in the Visual Arts, The New Version, Rudolf Arnheim, University of California Press
  • Kress Gunther R., Leeuwen Theo Van (2006), Reading images: the grammar of visual design,, Routledge; 2 edition.