Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Πολιτική και Ιδεολογία στο έπος των Φλαβίων

  Διδάσκων: Αναπλ. Καθηγητής Ευάγγελος Καρακάσης

 • 1. Εισαγωγή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Περιγραφή της μεθολογίας της έρευνας – Τεχνικές ιστορικής συμφραστικοποίησης ενός λογοτεχνικού κειμένου.

  Λέξεις κλειδιά: Έπος των Φλαβίων, μεθοδολογία, ιστορική συμφραστικοποίηση.

 • 2. Βαλέριος Φλάκκος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μελέτη του προιμίου, της προφητείας του Διός και του επεισοδίου της Θυέλλης.

  Λέξεις κλειδιά: Exordium, Δίας και Βεσπασιανός, Ιάσονας, Αίολος και Βορρέας.

 • 3. Στάτιος (Thebais)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μελέτη του προιμίου, της αράς του Οιδίποδα, της ιστορίας του Κόροιβου και του Απόλλωνα.

  Λέξεις κλειδιά: Recusatio, Δομιτιανός, χθόνιες δυνάμεις, ένθετη αφήγηση.

 • 4. Στάτιος (Achilleis)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μελέτη του προιμίου, της παρουσίας της Θέτιδος, του μεταμφιεσμένου Αχιιλλέα και του ‘βιασμού’ της Δηιδάμειας.

  Λέξεις κλειδιά: Έπος του πάθους vs. έπος του ήθους, ελεγεία, κωμωδία vs. έπος.

 • 5. Σίλιος Ιταλικός (Punica)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Μελέτη (αφηγηματική, ιστορική και γλωσσική) του 7oυ βιβλίου.

  Λέξεις κλειδιά: Β’Καρχηδονιακός πόλεμος, Αννίβας, Φάβιος Μάξιμος, βεργιλιανή διακειμενικότητα, Δολώνεια.

 • 6. Διακειμενικές αναγνώσεις

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Παράδειγμα υπονόμευσης της αφηγηματικής φωνής του κεντρικού χαρακτήρα μέσω της αφηγηματικής φωνής της επικής πλαισίωσης. Ιστορική συμφραστικοποίηση και αφηγηματολογία.

  Λέξεις κλειδιά: Αφηγηματική φωνή, ιστορική συμφραστικοποίηση, ιστορική αφηγηματολογία.

 • Βιβλιογραφία

  Ahl, F., Davis, M. A., and Pomeroy, A. (1986), ‘Silius Italicus’, in: ANRW 2.32.4, 2492–561.

  Ash, R. (2010), ‘Tarda Moles Civilis Belli: The Weight of the Past in Tacitus' Histories’, in: B. W. Breed, C. Damon, A. Rossi (eds.), Citizens of Discord. Rome and its Civil Wars, New York, 119–31.

  Augoustakis, A. (2010), ‘Silius Italicus, a Flavian Poet’, in: A. Augoustakis (ed.), Brill’s Companion to Silius Italicus, Leiden, 3–23.

  — (2012), ‘Daphnis’ deductum nomen / carmen in Silius’ Sicilian Pastoral (Pun. 14.462–76)’, in: E. Karakasis (ed.), Singing in the Shadow… Pastoral Encounters in Post–Vergilian Poetry, TCS 4.1, 132–52.

  Austin, R. G. (1964), P. Vergili Maronis, Aeneidos Liber Secundus, Oxford.

  Baier, T. (2011), ‘Der Götterapparat bei Silius Italicus’, in: L. Castagna, G. Galimberti Biffino, and C. Riboldi (eds), Studi su Silio Italico, Milan, 281–96.

  Bartsch, S. (1997), Ideology in Cold Blood. A Reading of Lucan's Civil War, Cambridge, Mass.

  Bernstein, N. W. (2008), In the Image of the Ancestors: Narratives of Kinship in Flavian Epic, Toronto.

  Boyle, A. J. (1993), Roman Epic, London.

  Boyle, A. J. and Sullivan, J. P. (1991), Roman Poets of the Early Empire, London.

  Braund, S. (2009), A Lucan Reader: Selections from Civil War, Mundelein, Illinois.

  — (2010), ‘Introduction’, in: C. Tesoriero (ed.), Oxford Readings in Classical Studies. Lucan, Oxford, 1–13.

  Brouwers, J. H. (1982), ‘Zur Lucan–Imitation bei Silius Italicus’, in: J. den Boeft and A. H. M. Kessels (eds), Actus: Studies in Honour of H. L. W. Nelson, Utrecht, 73–87.

  Champlin, E. (2003), ‘Agamemnon at Rome. Roman Dynasts and Greek Heroes’, in: D. Braund and C. Gill (eds.), Myth, History and Culture in Republican Rome. Studies in Honour of T. P. Wiseman, Exeter, 295–319.

  Cowan, R. (forthcoming), ‘Back Out of Hell. The Virtual Katabasis and Initiation of Silius’ Minucius’, in: A. Augoustakis (ed.), Ritual and Religion in Flavian Epic, Oxford, 217–32.

  Erasmo, M. (2004), Roman Tragedy: Theatre to Theatricality, Austin.

  Fernandelli, M. (2006), ‘La Maniera Classicistica di Silio. Tre Esempi dal Libro VII’, in: Incontri Triestini di Filologia Classica 5, 73–118.

  Fucecchi, M. (1990), ‘Il Declino di Annibale nei Punica’, in: Maia 42, 151–66.

  — (2010), ‘The Shield and the Sword: Q. Fabius Maximus and M. Claudius Marcellus as Models of Heroism in Silius’ Punica’, in: A. Augoustakis (ed.), Brill’s Companion to Silius Italicus, Leiden, 219–39.

  Gale, M. R. (2000), Virgil on the Nature of Things: The Georgics, Lucretius and the Didactic Tradition, Cambridge.

  Galinsky, G. K. (1990), ‘Hercules in the Aeneid’, in: S. J. Harrison (ed.), Oxford Readings in Vergil’s Aeneid, Oxford, 277–94.

  Ganiban, R. T. (2007), Statius and Virgil: the Thebaid and the Reinterpretation of the Aeneid, Cambridge.

  Gransden, K. W. (1976), Virgil Aeneid Book VIII, Cambridge.

  Green, C. M. C. (2010), ‘Stimulos Dedit Aemula Virtus: Lucan and Homer Reconsidered’, in: C. Tesoriero (ed.), Oxford Readings in Classical Studies. Lucan, Oxford, 149–83.

  Hardie, P. R. (1993), The Epic Successors of Virgil: A Study in the Dynamics of a Tradition, Cambridge.

  — (1994), Virgil Aeneid Book IX, Cambridge.

  — (1998), Virgil, Oxford.

  Harrison, E. L. (1979), ‘The Noric Plague in Vergil’s Third Georgic’, in: PLLS 2, 1–65.

  Hinds, S. (1998), Allusion and Intertext. Dynamics of Appropriation in Roman Poetry, Cambridge.

  Juhnke, H. (1972), Homerisches in römischer Epik flavischer Zeit: Untersuchungen zu Szenennachbildungen und Strukturentsprechungen in Statius’ Thebais und Achilleis und in Silius’ Punica, Munich.

  Kissel, W. (1979), Das Geschichtsbild des Silius Italicus, Frankfurt am Main.

  Klaassen, E. K. (2010), ‘Imitation and the Hero’, in: A. Augoustakis (ed), Brill’s Companion to Silius Italicus, Leiden, 99–126.

  Kronenberg, L. (2009), Allegories of Farming from Greece and Rome. Philosophical Satire in Xenophon, Varro, and Virgil, Cambridge.

  Lee, M. O. (1979), Fathers and Sons in Virgil's Aeneid: Tum Genitor Natum, Albany.

  Littlewood, R. J. (2011), A Commentary on Silius Italicus’ Punica 7, Oxford.

  — (forthcoming), ‘Patterns of Darkness. Chthonic Illusion, Gigantomachy, and Sacrificial Ritual in the Punica’, in: A. Augoustakis (ed.), Ritual and Religion in Flavian Epic, Oxford, 199–215.

  Lovatt, H. V. (2010), ‘Interplay: Silius and Statius in the Games of Punica 16’, in: A. Augoustakis (ed), Brill’s Companion to Silius Italicus, Leiden, 155–78.

  Manuwald, G. (2007), ‘Epic Poets as Characters: On Poetics and Multiple Intertextuality in Silius Italicus’ Punica’, in: RFIC 135, 71–90.

  Marks, R. D. (2005), From Republic to Empire: Scipio Africanus in the Punica of Silius Italicus, Frankfurt am Main.

  — (2008), ‘Getting Ahead: Decapitation as Political Metaphor in Silius Italicus’ Punica’, in: Mnemosyne 61, 66–88.

  — (2010), ‘Silius and Lucan’, in: A. Augoustakis (ed), Brill’s Companion to Silius Italicus, Leiden, 127–53.

  — (2010a), ‘Lucan’s Curio in the Punica’, in: F. Schaffenrath (ed.), Silius Italicus. Akten der Innsbrucker Tagung vom 19.–21. Juni 2008, Frankfurt, 29–46.

  Markus, D. D. (1997), ‘Transfiguring Heroism: Nisus and Euryalus in Statius’ Thebaid’, in: Vergilius 43, 56-62.

  Morgan, L. (1998), ‘Assimilation and Civil War: Hercules and Cacus (Aen. 8.185–267)’, in: H. P. Stahl (ed.), Vergil’s Aeneid: Augustan Epic and Political Context, London, 175–97.

  Mynors, R. A. B. (2003 repr.), Virgil: Georgics, Oxford.

  Nappa, C. (2005), Reading after Actium: Vergil's Georgics, Octavian, and Rome, Ann Arbor.

  O’ Hara, J. J. (2007), Inconsistency in Roman Epic: Studies in Catullus, Lucretius, Vergil, Ovid and Lucan, Cambridge.

  Parkes, R. (2012), Statius, Thebaid 4. Edited with an Introduction, Translation, and Commentary, Oxford.

  Ripoll, F. (1998), La Morale Héroïque dans les Épopées Latines d’ Époque Flavienne: Tradition et Innovation. Louvain.

  — (2001), ‘Le Monde Homérique dans les Punica de Silius Italicus’, in: Latomus 60, 87–107.

  Roche, P. (2009), Lucan De Bello Civili, Book 1, Oxford.

  Ruperti, G. A. (1795–8), Caii Silii Italici Punicorum Libri Septemdecim, 2 vols., Göttingen.

  Schrijvers, P. H. (2006), ‘Silius Italicus and the Roman Sublime’, in: R. R. Nauta, H–J van Dam, and J. J. L. Smolenaars (eds.), Flavian Poetry, Leiden, 97–111.

  Scott, K. (1975repr.), The Imperial Cult under the Flavians, New York.

  Smith, R. A. (2005), The Primacy of Vision in Virgil’s Aeneid, Austin.

  Spaltenstein, F. (1986), Commentaire des Punica de Silius Italicus (livres 1 à 8), Geneva.

  Stover, T. (2012), Epic & Empire in Vespasianic Rome. A New Reading of Valerius Flaccus’ Argonautica, Oxford.

  Thomas, R. F. (1988), Virgil: Georgics, 2 vols., Cambridge.

  Tipping, B. (2007), ‘Haec tum Roma fuit: Past, Present, and Closure in Silius Italicus’ Punica’, in: S. J. Heyworth, P. G. Fowler, and S. J. Harrison (eds), Classical Constructions. Papers in Memory of Don Fowler, Classicist and Epicurean, Oxford, 221–41.

  — (2010), Exemplary Epic: Silius Italicus’ Punica, Oxford.

  Vessey, D. W. T. C. (1973), Statius and the Thebaid, Cambridge.

  — (1975), ‘Silius Italicus: the Shield of Hannibal’, in: AJP 96, 391-405.

  — (1982), ‘The Dupe of Destiny: Hannibal in Silius, Punica III’, in: CJ 77, 320–35.

  Volk, K. (2008), Oxford Readings in Classical Studies. Vergil’s Georgics, Oxford.

  Von Albrecht, M. (1964), Silius Italicus. Freiheit and Gebundenheit Römischer Epik, Amsterdam.

  Von Albrecht, M.  (2011), ‘Tradition und Originalität bei Silius Italicus’, in: L. Castagna, G. Galimberti Biffino, and C. Riboldi (eds), Studi su Silio Italico, Milan, 89–109.

  Zecchini, G. (2011), ‘Silio Italico e Domiziano’, in: L. Castagna, G. Galimberti Biffino, and C. Riboldi (eds), Studi su Silio Italico, Milan, 29–39