Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Τραγωδία: Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ

  Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Συλβάνα Χρυσακοπούλου

 • 1. Εισαγωγικά στον Σοφοκλή

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Βίος και Εργογραφία του Σοφοκλέους όπως αποτυπώνονται στην αρχαία δοξογραφική παράδοση κι όπως παρουσιάζονται στις Γραμματολογίες των Albin Lesky και Easterling-Knox.

  Λέξεις κλειδιά: Προσευχή, Κατάρα.

 • 2. Εισαγωγικά στην τραγωδία Οιδίπους επί Κολωνώ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Θηβαϊκός  Κύκλος, Υπόθεση της Τραγωδίας: Η σχέση της τραγωδίας με το έπος και η ανάλυση του μύθου του Οιδίποδα όπως παρουσιάζεται στον Σοφοκλή στις τραγωδίες: Οιδίπους τύραννος, Οιδίπους επί Κολωνώ, Αντιγόνη, που δεν αποτελούν τριλογία παρά την κοινή τους θεματική.

  Λέξεις κλειδιά: Ικεσία, Ελεεινολογία.

 • 3. Ερμηνευτική ανάλυση του δράματος: στ.1-253 (το πρόσωπο του Οιδίποδα, Θρησκευτικό στοιχείο, Σκηνή Ικεσίας (Αντιγόνης), Ελεεινολογία)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ανάγνωση - Ανάλυση του δράματος του Οιδίποδα με την ακόλουθη κεντρική θεματική: Πλάνη Οιδίποδα από την πόλη των Θηβών στην πόλη των Αθηνών.

  -Χώρος δράματος: Ιερό άλσος των Ευμενίδων: μεταξύ υπαίθρου και πόλεως, μεταξύ Άνω και Κάτω κόσμου.

  Λέξεις κλειδιά: Φιλοξενία.

 • 4. Ερμηνευτική ανάλυση του δράματος: στ.254-291 (Δικαιολογητικόν, αντιστοιχία με την Ελεεινολογία)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Ανάγνωση - Ανάλυση του δράματος του Οιδίποδα με την ακόλουθη κεντρική θεματική: Ικεσία-ελεεινολογία, προσευχή του Οιδίποδα στις Ευμενίδες-κατάρα στους υιούς και διώκτες, φιλοξενία του Οιδίποδα στην Αθήνα.

  Λέξεις κλειδιά: Μίασμα, Κάθαρση.

 • 5. Ερμηνευτική ανάλυση του δράματος: στ.361-461 (Το θέμα του Πάθους, Διάλογος Ισμήνης - Οιδίποδα)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ανάγνωση - Ανάλυση του δράματος του Οιδίποδα με την ακόλουθη κεντρική θεματική: Έγκλημα ως θρησκευτικό ανοσιούργημα, πατροκτονία, αιμομιξία, μίασμα, εξορία.

  Λέξεις κλειδιά: Πατροκτονία, Αιμομιξία.

 • 6. Ερμηνευτική ανάλυση του δράματος: στ.462-550 (Τελετουργικό Κάθαρσης, Η επιθυμία θανάτου τού Οιδίποδα (σε συνδυασμό με το παρελθόν του))

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ανάγνωση - Ανάλυση του δράματος του Οιδίποδα με την ακόλουθη κεντρική θεματική: Πλάνη Οιδίποδα: εν αγνοία διάπραξη εγκλήματος σε αυτοάμυνα και στην προσπάθεια αποφυγής του χρησμού του Απόλλωνα, ο οποίος είναι κι ο μόνος γνώστης, που προκαλεί το πάθος του Οιδίποδα, κατ' αντιδιαστολή προς εκ προμελέτης διάπραξη εγκλήματος.

  Λέξεις κλειδιά: Έγκλημα, πάθος.

 • 7. Ερμηνευτική ανάλυση του δράματος: στ.551-641 (Σκηνή αναγνώρισης Θησέα - Οιδίποδα, Φιλοξενία, - Ο Χρόνος)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ανάγνωση - Ανάλυση του δράματος του Οιδίποδα με την ακόλουθη κεντρική θεματική: Αυτοτύφλωση, εξομοίωση με τον Τειρεσία, που προέβλεψε τα πάθη του Οιδίποδα.

  Λέξεις κλειδιά: Αυτοτύφλωση, Επιθυμία θανάτου.

 • 8. Ερμηνευτική ανάλυση του δράματος: στ. 668-727 (Χορικό)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ανάγνωση - Ανάλυση του δράματος του Οιδίποδα με την ακόλουθη κεντρική θεματική: Επιθυμία εξιλεώσεως και θανάτου, κάθαρση.

  Λέξεις κλειδιά: Περιπλάνηση, Θάνατος.

 • 9. Ερμηνευτική ανάλυση του δράματος: στ.961-1013 (Λογομαχία Κρέοντα – Οιδίποδα)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ανάγνωση - Ανάλυση του δράματος του Οιδίποδα με την ακόλουθη κεντρική θεματική: Κάθαρση Οιδίποδα, μυστικός θάνατος.

  Λέξεις κλειδιά: Ηρωοποίηση.

 • 10. Ερμηνευτική ανάλυση του δράματος: στ. 1211-1247 (Χορικό)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ανάγνωση - Ανάλυση του δράματος του Οιδίποδα με την ακόλουθη κεντρική θεματική: Κάθαρση Οιδίποδα, μυστικός θάνατος  και σύγκρισή του με τα Ελευσίνια μυστήρια.

  Λέξεις κλειδιά: Άγνοια Οιδίποδα, Γνώση Απόλλωνα.

 • 11. Ερμηνευτική ανάλυση του δράματος: στ.1347-1496 (Κατάρα τού Οιδίποδα).

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ανάγνωση - Ανάλυση του δράματος του Οιδίποδα με την ακόλουθη κεντρική θεματική: Ηρωοποίηση του Οιδίποδα.

  Λέξεις κλειδιά: Ελευσίνια μυστήρια, Μύηση, Εποπτεία.

 • 12. Ερμηνευτική ανάλυση του δράματος: στ.1579-1665 (Αναγγελία θανάτου τού Οιδίποδα (Άγγελος), Σύνδεση του θανάτου τού Οιδίποδα με τα Ελευσίνια Μυστήρια)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ανάγνωση - Ανάλυση του δράματος του Οιδίποδα με την ακόλουθη κεντρική θεματική: Ηρωοποίηση του Οιδίποδα και σύγκρισή του με τον ποιητή φιλόσοφο Εμπεδοκλή, ο οποίος παρουσιάζει εαυτόν στους Καθαρμούς του να εξιλεώνεται μετά την περιπλάνηση και τον διωγμό του λόγω του φόνου που διέπραξε άθελά του.

  Λέξεις κλειδιά: Ηράκλειτος, Εμπεδοκλής.

 • 13. Ηρωοποίηση του Οιδίποδα και σύγκρισή του με τον Εμπεδοκλή.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Ανάγνωση - Ανάλυση του δράματος του Οιδίποδα με την ακόλουθη κεντρική θεματική: Φιλοσοφική ανάλυση της αυτογνωσίας που αποκτά ο Οιδίπους μετά τη συνειδητοποίηση της κατάστασης του.

  Λέξεις κλειδιά: Τραγωδία, Υπαρξιακό δράμα.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • H. Lloyd-Jones και N. G. Wilson (1990, 1992 με διορθώσεις), Sophoclis Fabulae, Οξφόρδη
  • R. P. Winnington-Ingram, Σοφοκλής. Ερμηνευτική προσέγγιση, Αθήνα, 1999.
  • Lesky, Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, Αθήνα, 2007.
  • Α. Μαρκαντωνάτος, Χ. Τσαγγάλης (εκδ.), Aρχαία ελληνική τραγωδία: Θεωρία και Πράξη, Αθήνα, 2008.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  • (H. Lloyd-Jones, N. G. Wilson: Sophoclis Fabulae. (Oxford Classical Texts)
  • A. Markantonatos, Tragic Narrative in Untersuchungen zur Antiken Literatur und Geschichte, Band 63, Walter de Gruyter, Berlin, New York 2002.
  • R. P. Winnington-Ingram, Σοφοκλής. Ερμηνευτική προσέγγιση, Αθήνα, 1999.
  • A. Lesky, Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, Αθήνα, 2007.
  • Α. Μαρκαντωνάτος, Χ. Τσαγγάλης (εκδ.), Aρχαία ελληνική τραγωδία: Θεωρία και Πράξη, Αθήνα, 2008.
  • P. Easterling P. και B. M. W. Knox (εκδ.), Iστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Aθήνα, 1990.
  • P. Easterling  (εκδ.), Οδηγός για την Aρχαία Eλληνική Tραγωδία, Ηράκλειο, 2007).
  • H.D. F. Kitto, Η αρχαία ελληνική τραγωδία, Παπαδήμας, 2010
  • Δ. Ιακώβ Δ., Η Ποιητική της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ. (Αθήνα, 1998)

  Pierre-Vidal Naquet

  • La Grèce ancienne - L’espace et le temps, with Jean-Pierre Vernant, Le Seuil, coll. Points, 1991
  • La Grèce ancienne - Rites de passage et transgressions, with Jean-Pierre Vernant, Le Seuil, coll. Points, 1992
  • Mythe et tragédie en Grèce ancienne, with Jean-Pierre Vernant, La Découverte, 2000
  • Les Grecs, les historiens et la démocratie, La Découverte, 2000
  • Œdipe et ses mythes, with Jean-Pierre Vernant, Complexe, 2001
  • La démocratie grecque vue d'ailleurs, Flammarion, coll. Champs, 2001
  • Le chasseur noir - Formes de pensées et formes de société dans le monde grec, Francois Maspero, Paris 1981
  • Le miroir brisé : tragédie athénienne et politique, Les Belles Lettres, 2002 (new edition) 

   

  J. P. Vernant

  Origines de la pensée grecque, Paris, CNRS, collection « Mythes et religions », 1962 ; 10e édition : Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige », 2007 (ISBN 978-2-13-054565-1).

  • Mythe et pensée chez les Grecs. Etudes de psychologie historique, Paris, Éditions Maspero, 1965 ; rééd. Paris, La Découverte, 2007.
  • Mythe et société en Grèce ancienne, Paris, Éditions Maspero, 1974
  • Religion grecque, religions antiques, Paris, Éditions Maspero, 1976.
  • Religion, histoires, raisons, Paris, Éditions Maspero, 1979.
  • La Mort dans les yeux. Figures de l’autre en Grèce ancienne, Paris, Hachette, 1985.
  • L’individu, la mort, l’amour. Soi-même et l’autre en Grèce ancienne, Paris, Gallimard, 1989.
  • Mythe et religion en Grèce ancienne, Paris, Le Seuil, 1990. - rééd. 2014
  • Figures, idoles, masques, Paris, Julliard, 1990.
  • Entre mythe et politique, Paris, Le Seuil, 1996.
  • L’Univers, les dieux, les hommes. Récits grecs des origines, Paris, Le Seuil, 1999.
  • Ulysse et Persée, Paris, Bayard, collection « Parler de la Grèce avec les enfants », 2004.
  • La Traversée des frontières, Paris, Le Seuil, « La librairie du XXIe siècle », 2004.