Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Μουσικο-Ποιητική Μορφολογία του Δημοτικού Τραγουδιού

  Διδάσκουσα : Ρ. Δαλιανούδη

  a

  Περιγραφή μαθήματος :

  1) Η σχέση μουσικής και κειμένου: μουσικο-ποιητική δομή.
  2) Τυπολογία δημοτικού τραγουδιού: μορφολογικοί τύποι.

  Τα μαθήματα συνοδεύονται από οπτικο-ακουστικό υλικό. (CDs, DVDs, PPt)

  Μαθησιακοί στόχοι μαθήματος : Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τους κύριους μορφολογικούς τύπους του δημοτικού τραγουδιού.

  Λέξεις κλειδιά : στροφή, στίχος, Τροχαϊκός 13σύλλαβος, Ίαμβικός 13σύλλαβος, 12σύλλαβος, Μορφολογία, πυραμιδοειδής, τραπεζοειδής, επωδός

 • 1 - Γραμματική και Ρυθμοτονική Μετρική

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Μετρικός πόδας – Ρυθμοτονικό μέτρο- Γραμματικός και ρυθμικός τονισμός συλλαβών. Τονική ποίηση. Προσωδιακή ποίηση.

  Λέξεις κλειδιά : Μετρική, προσωδία

 • 2 - Είδη μέτρων και στίχων: ίαμβος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Παρουσίαση του ιαμβικού μέτρου.  Ο Ίαμβος ήταν αρχαίο ελληνικό μέτρο της επαγγελλόμενης και της αδόμενης ποίησης. Οι ίαμβοι, όπως και οι ελεγείες, είναι γραμμένοι στην ιωνική διάλεκτο.

  Λέξεις κλειδιά : Ίαμβικός 13σύλλαβος, 12σύλλαβος, 11σύλλαβος, 10σύλλαβος, 8σύλλαβος, 7σύλλαβος, 6σύλλαβος, 5σύλλαβος.

 • 3 - Είδη μέτρων και στίχων: τροχαίος

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Παρουσίαση του τροχαϊκού μέτρου. Ποιήματα και τραγούδια που κάνουν χρήση αυτού το μέτρου.

  Λέξεις κλειδιά : Τροχαϊκός 13σύλλαβος, 12σύλλαβος, 11σύλλαβος, 10σύλλαβος, 8σύλλαβος, 7σύλλαβος, 6σύλλαβος, 5σύλλαβος

 • 4 - Είδη στίχων

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Καταληκτικός και ακατάληκτος στίχος. Απλή τομή στίχου και Τομή Παύσης.

  Λέξεις κλειδιά : Τομή παύσης, ακατάληκτος, καταληκτικός.

 • 5 - Σχέση μουσικής και στίχου: δομή σε 15/σύλλαβο

  Περιγραφή θεματικής ενότητας : Παρουσίαση του δεκαπεντασύλλαβου. Επωδικά και στροφικά τραγούδια. Ο στίχος που έχει 15 συλλαβές. Συνήθως στα δημοτικά τραγούδια ο στίχος είναι 15σύλλαβος ιαμβικός με τομή ύστερα από την 8η συλλαβή.

  Λέξεις κλειδιά : Επωδός, στροφή, στίχος

 • Βιβλιογραφία

  • Αμαργιανάκης Γεώργιος, Εισαγωγή στο δημοτικό τραγούδι. (Διδακτικές Σημειώσεις), Παν/μιο Αθηνών (1999)
  • Δαλιανούδη Ρενάτα, Ελληνικό δημοτικό τραγούδι- Μουσικολογική προσέγγιση (Διδακτικές Σημειώσεις). Παν/μιο Ιωαννίνων (2014)
  • Aμαργιανάκης Γεώργιος,  Για μια μρφολογία του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού (Διδακτικές Σημειώσεις), Παν/μιο Αθηνών (1994)

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία

  • Μπαζιάνας Νίκος, Για τη λαϊκή μας μουσική παράδοση, Αθήνα: ΤΥΠΩΘΗΤΩ (1999)
  • Σηφάκης Γρηγόριος, Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, Ηράκλειο: Π.Ε.Κ. (1998)