Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ομήρου Ιλιάδα

  Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Αθανασία Ζωγράφου

 • 1. Το έπος ως λογοτεχνικό είδος – η Ιλιάδα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην πρώτη θεματική ενότητα του μαθήματος εξετάζονται τα επιμέρους θέματα:

  • ορισμοί και χαρακτηριστικά του αρχαϊκού έπους, συνθήκες απαγγελίας και πρόσληψης, σχέση ηρωικού και παραινετικού / διδακτικού έπους
  • ομηρικοί αοιδοί και έμμεση αυτοπαρουσίαση του Ομήρου
  • αυτόνομα καταλογικά έργα και ενσωματωμένοι κατάλογοι
  • Ιλιάδα, Οδύσσεια : Ομηρικοί ύμνοι και άλλα έργα αποδιδόμενα στον Όμηρο: Περιεχόμενα, χρονολόγηση , μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές
  • η γλώσσα και το ύφος των ομηρικών επών. Δομή και περιεχόμενο της Ιλιάδας
  • τα ησιόδεια έπη (Θεογονία, Έργα και Ημέραι, Γυναικών Κατάλογος, Ασπίς) : θέματα των έργων, χρονολόγηση και σχέση με τα ομηρικά έπη
  • ο επικός και ο τρωικός κύκλος. Τα έπη του τρωικού κύκλου και η Ιλιάδα : ο συνολικός μύθος και η πλοκή της Ιλιάδας: συμπύκνωση και αντανάκλαση
  • ο ρόλος και η πρόσληψη των ομηρικών επών στην αρχαιότητα

  Λέξεις κλειδιά: Έπος, αοιδός, Ιλιάδα, Οδύσσεια, Ησίοδος, Κύκλια.

 • 2. Ιστορικά συμφραζόμενα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στη δεύτερη θεματική ενότητα του μαθήματος μελετάται:

  • η χρονολόγηση των επών μυκηναϊκή εποχή, « σκοτεινοί αιώνες », 8ος αι. π. Χ.
  • ο ποιητικός τόπος και χρόνος της Ιλιάδας, « αναχρονισμοί »
  • η γραφή: γραμμική Β, αλφαβητική γραφή, πρώιμα δείγματα, ενδεχόμενες ομηρικές αναφορές στη γραφή, πχ Η, 170-192 ; Z 168-170.

  Λέξεις κλειδιά: Ομηρικός τόπος και χρόνος, γραφή.

 • 3. Ομηρικό Ζήτημα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην τρίτη θεματική ενότητα του μαθήματος εξετάζονται ζητήματα σύνθεσης, πατρότητας, χρονολόγησης, καταγραφής, σταθεροποίησης και παράδοσης του κειμένου.

  Λέξεις κλειδιά: Ομηρικό ζήτημα, νεοανάλυση, προφορική θεωρία.

 • 4. Αφηγηματολογία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αφηγηματική πρόληψη/προοικονομία/προαναφώνησις και ανάληψη, παραπλάνηση (δημιουργία ψευδών προσδοκιών/ψευδής προοικονομία, τεχνική επιβράδυνσης και « επική αγωνία »), πρωτεύων αφηγητής και δευτερεύοντες αφηγητές, επίκληση στις Μούσες, αποστροφές, εσωτερικές και εξωτερικές αφηγηματικές αναλήψεις, η λειτουργία των εγκιβωτισμένων αφηγήσεων, λανθάνουσα παρουσία των αποδεκτών της αφήγησης, τύποι εστίασης/οπτικής γωνίας (Ι πρωτεύων αφηγητής εστιαστής, ΙΙ (ρητή ή λανθάνουσα) εγκιβωτισμένη  εστίαση, ΙΙΙ δευτερεύων αφηγητής εστιαστής.

  Λέξεις κλειδιά: Τεχνικές αφήγησεις, αφηγηματολογική θεωρία.

 • 5. Δομή της Ιλιάδας και χωρία από τις ραψωδίες Α και Β.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Στην πέμπτη θεματική ενότητα του μαθήματος εξετάζεται:

  • το προοίμιο και η αρχή της Ιλιάδας
  • η ικεσία της Θέτιδας
  • ο ρόλος της ραψωδίας Β
  • η καταλογόμορφη ποίηση
  • οι σχέσεις συμμετρίας μεταξύ ραψωδιών
  • ο χρόνος της Ιλιάδας και τέλος
  • η Ιλιάδα και τα Κύκλια

  Λέξεις κλειδιά: Προοίμιο, δομή στην Ιλιάδα, συμμετρία στην Ιλιάδα.

 • 6. Ραψωδία Σ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην έκτη θεματική ενότητα του μαθήματος μελετάται:

  • η αναγγελία του θανάτου του Πατρόκλου
  • γόοι και θρήνοι: ο γόος της Θέτιδας και τέλος
  • η κατασκευή της ασπίδας του Αχιλλέα : ερμηνεία και ένταξη του χωρίου στο σύνολο της Ιλιάδας.

  Λέξεις κλειδιά: Αχιλλέας, Πάτροκλος, Θέτιδα και Νηρηίδες, Ήφαιστος, ασπίδα, έκφρασις.

 • 7. Ραψωδία Ω

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Στην έβδομη θεματική ενότητα του μαθήματος μελετάται:

  • η πορεία του Πριάμου προς το στρατόπεδο των Αχαιών
  • η συμβολή του Ερμή
  • οι πατρικές φιγούρες στην Ιλιάδα καθώς και
  • το τέλος της Ιλιάδας

  Λέξεις κλειδιά: Πρίαμος, Ερμής, γόοι για τον Έκτορα.

 • Βιβλιογραφία

   

  1. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  Allen T. 1912, Homeri Opera I-II, Oxford.

  Van Thiel H. 1996, Homeri Ilias, Hildesheim, Zurich-New York.

  West M. 1998, Homerus Ilias Volumen Prius Rhapsodias I-XII Continens, Teubner, Stuttgart- Leipzig.

  West M. 2000, Homerus Ilias Volumen Alterum Rhapsodias XIII-XXIV Continens, Munich- Leipzig.

   

  2. ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  Kirk G. 2003, Oμήρου Ιλιάδα. Κείμενο και ερμηνευτικό υπόμνημα, Α’: Α-Δ., Θεσ/νίκη  (Cambridge, 1985).

  Kirk G. 2003, Oμήρου Ιλιάδα. Κείμενο και ερμηνευτικό υπόμνημα, Β’: Ε-Θ, Θεσ/νίκη  (Cambridge, 1990).

  Hainsworth B. 2004, Oμήρου Ιλιάδα. Κείμενο και ερμηνευτικό υπόμνημα, Γ’: Ι-Μ, Θεσ/νίκη  (Cambridge, 1993)

  Janko R. 2003, Oμήρου Ιλιάδα. Κείμενο και ερμηνευτικό υπόμνημα, Δ’: Ν-Π, Θεσ/νίκη  (Cambridge, 1992).

  Edwards M. 2003, Oμήρου Ιλιάδα. Κείμενο και ερμηνευτικό υπόμνημα, E’: Ρ-Υ, Θεσ/νίκη  (Cambridge, 1991).

  Richardson N 2005, Oμήρου Ιλιάδα. Κείμενο και ερμηνευτικό υπόμνημα, ΣΤ’: Φ-Ω, Θεσ/νίκη  (Cambridge, 1993).

   

  3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ

  Codino F. 1981, Εισαγωγή στον Όμηρο, Αθήνα (Torino, 1965).

  Degani E. 2001, «Το έπος», στο Nesselrath H.-G, Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία A’ (Leipzig, 1997): 176-183

  Easterling P. E., Knox, B. M. W. 1994, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα (Cambridge, 1985): 70-110.

  Edwards M. 2001, Όμηρος: ο ποιητής της Ιλιάδος, Aθήνα (Baltimore, 1987).

  Foley J. M. 2005 (εκδ.), A Companion to Ancient Epic, Wiley Blackwell.

  Fowler R. 2004 (εκδ.), The Cambridge Companion to Homer, Cambridge.

  Lesky A. 1983, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη (Bern-München, 1971): 41-147.

  Powell B. B., Morris I. 2009 (εκδ.), A New Companion to Homer. Εγχειρίδιο Ομηρικών Σπουδών, Αθήνα (Leiden, 1997).

  Willcock M. M. 1976, A Companion to the Iliad, Chicago.

  Tσοπανάκης Α. Γ. 1984, Εισαγωγή στον Όμηρο, Θεσ/νίκη.

  Wace A. J. B., Stubbings F. H. 1984 (εκδ.), Όμηρος. A Companion to Homer, Αθήνα (New York, 1962).

   

  4. ΑΡΧΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ

  Erbse H. 1969-1988, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (Scholia vetera) I-VII, Berlin.

  Van der Valk M. 1971, Eustathii Archiepiskopi Thessaloniciensis Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden.

  Van der Valk M. H. 1963-64, Researches on the Text and Scholia of the “Iliad” Ι-ΙΙ, Leiden.

  Nagy G.  1997, «Τα Ομηρικά Σχόλια», στο Powell, Morris 2009: 101-122.

   

  5. ΟΜΗΡΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ

  Chantraine P. 19732, Grammaire homérique Homérique. Phonétique et Morphologie I, Paris.

  Chantraine P. 1953, Grammaire homérique Homérique. Syntaxe II, Paris.

  Monro D. B. 18912, A Grammar of the Homeric Dialect, Oxford.

  Palmer R. L. 1984, «Η γλώσσα του Ομήρου», στο Wace, Stubbings 1984: 96-212.

  Tσοπανάκης Α. Γ. 1984, Εισαγωγή στον Όμηρο: 170-194 («Oμηρική διάλεκτος-γλώσσα»).

  Ebeling H. 1963, Lexicon Homericum I-II, Hildesheim (Leipzig 1880-5).

  Λορεντζάτος Π. 1989, Ομηρικόν λεξικόν μετά εικόνων, Αθήνα. 

  Πανταζίδου Ι. 1999, Λεξικόν Ομηρικόν, Αθήνα (1898).

   

  6. ΜΕΤΡΙΚΗ

  Λυπουρλής Δ. 1975, Ελληνική Μετρική, Θεσσαλονίκη.

  West M.  2004, Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική μετρική (Oxford, 1982).

  Bowra M. 1984, « Μέτρο», στο Wace, Stubbings 1984: 21-30.

  Tσοπανάκης Α. Γ. 1984, Εισαγωγή στον Όμηρο: 195-215 («Δακτυλικό Εξάμετρο»).

  West M. 2009, «To ομηρικό μέτρο», στο Powell, Morris 2009: 268-291.

   

  7. ΜΕΛΕΤΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ

  Clarke, H. W. 1981, Homer’s Readers. A Historical Introduction to the Iliad and the Odyssey, Newark-London-Toronto.

  Dalby A., Rediscovering Homer. Inside the Origins of the Epic, New York-London.

  Latacz J. 2000, Όμηρος. Ο θεμελιωτής της ευρωπαϊκής λογοτεχνία, Αθήνα (1997).

  Lesky, A. 1967, Homeros, Stuttgart.

  Nagy G. 1979, The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry, Baltimore.

  Nagy, G.  1990. Pindar’s Homer: The Lyric Possession of an Epic Past.  Baltimore, MD. 

  Ford A. 1992, Homer: The Poetry of the Past, Ithaca, NY.

  Huxley G. 1969, Greek Epic Poetry, London.

  Whitman C.  1958.  Homer and the Heroic Tradition.  New York. 

  Bremer J., de Jong Ι., Kalff J. 1987 (εκδ.), Homer: Beyond Oral Poetry: Recent Trends in Homeric Interpretation, Amsterdam.

  Carter J. and S. Morris  1995 (εκδ.), The Ages of Homer: A Tribute to Emily Townsend Vermeule, Austin, TX.

  Crielaard J. 1995 (εκδ.), Homeric Questions: Essays in Philology, Ancient History and Archaeology.  Amsterdam.

  Emlyn-Jones C., Hardwick L., Purkis J. 1992 (εκδ.), Homer: Poetry and Society, London.

  Kazazis J., Rengakos A. 1999 (εκδ.), Euphrosyne: Studies in Ancient Epic and its Legacy in Honor of Dimitris N. Maronitis, Stuttgart.

  Lamberton R., Keaney J.J. 1992 (εκδ.), Homer’s Ancient Readers, Princeton.

  Latacz J. 1991 (εκδ.), Zweihundert Jahre Homer-Forschung, Leipzig.

  Mackay E. 1999(εκδ.), Signs of Orality: The Oral Tradition And Its Influence In The Greek And Roman World. Mnemosyne Supplementum 188, Leiden.

  Wright G. M., Jones P. V. 1997 (εκδ./μτφρ.), Homer: German Scholarship in Translation, Oxford. 

   

  8. ΟΜΗΡΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

  Antonaccio C. 1995, «Lefkandi and Homer», στο Anderson Ø., Dickie Μ. (εκδ.) Homer’s World World: Fiction, Tradition, Reality, Bergen:  5-27.

  Bennet J. 2009, «Ο Όμηρος και η εποχή του χαλκού», στο Powell, Morris 2009: 631-659.

  Βλάχου Γ. 1981, Πολιτικές κοινωνίες στον Όμηρο, Αθήνα.

  Carlier P. 2005, Όμηρος, Αθήνα (Paris, 1999).

  Chadwick J. 1976, The Mycenaean World, Cambridge.

  Finley M. I. 1966, O κόσμος του Οδυσσέα, Αθήνα (1954).

  Finley M. I. 1968, Aspects of Antiquity, New York.

  Latacz, J., 2005, H Τροία και ο Όμηρος, Αθήνα  (Μunchen-Berlin, 2001).

  Lorimer H. 1950, Homer and the Monuments, London.

  Μαζαράκης -Αινιάν Α. 2000, 'Ομηρος και Aρχαιολογία, Αθήνα.

  Montanari F., Ascheri P.  2002 (εκδ.), Omero tremila anni dopo, Roma.

  Morris I. 2009, «Ο Όμηρος και η εποχή του σιδήρου», στο Powell, Morris 2009: 660-690.

  Μοssé Cl., 1987, Η αρχαϊκή Ελλάδα, Αθήνα (Paris, 1984).

  Nilsson M. P. 1989, Μυκῆναι κα Ὅμηρος, Αθήνα (London, 1933).

  Page  D. L. 1968, λις κα στορία, Αθήνα (Berkeley-Los Angeles, 1959).

  Snodgrass A. 1971, The Dark Age of Greece, Edinburgh.

  Snodgrass A. 1998, Homer and the Artists: Text and Picture in Early Greek Art, Cambridge.

   

  9. ΟΜΗΡΙΚOΣ ΚΟΣMΟΣ-ΑΞΙΕΣ

  Adkins A. W. H. 2009, «Η ομηρική ηθική», στο Powell, Morris 2009 : 841-864.

  Adkins A. W. H. 2010, Ηθικές αξίες και πολιτική συμπεριφορά στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα (London, 1972): 41-58.

  Griffin J. 1999, Ο 'Ομηρος για τη ζωή και το θάνατο, Αθήνα (Oxford, 1980). 

  Μαρωνίτης Δ. Ν., Ομηρικά μεγαθέματα. Πόλεμος - Ομιλία - Νόστος, Αθήνα, 1999.

  Nagy G. 1979, The Best of the Achaeans: Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry, Baltimore.

  Redfield J. 1992, Η τραγωδία του Έκτορα. Φύση και Πολιτισμός στην  Ιλιάδα, Αθήνα.

  Vidal- Naquet P. 2002, Ο κόσμος του Ομήρου, Αθήνα (Paris, 2000). 

   

  10. ΣΥΝΘΕΣΗ, ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ

  Arend W. 1933, Die typischen Szenen bei Homer, Berlin.

  Bowra M. 1962, «Σύνθεση», στο Wace A. , Stubbings F. 1984 : 47-95.

  Edmunds L. 1997, «Myth in Homer», στο Morris, Powell: 415-441.

  Edwards M. 1980, «The Structure of Homeric Catalogues», TAPA 110: 81-105.

  Fenik B. 1968, Typical Battle Scenes in the Iliad: Studies in the Narrative Techniques of Homeric Battle Description, Wiesbaden.

  Foley J. 1997, «Traditional Signs and Homeric Art», στο Bakker Ε., Kahane Α. (εκδ.), Written Voices, Spoken Signs, Cambridge, MA.  56-81.

  De Jong I. 1987,  Narrators and Focalizers: The Presentation of the Story in the Iliad, Amsterdam.

  Mανακίδου Φλ. Π. 2002, Στρατηγικές της Οδύσσειας. Συμβολή στο Ομηρικό Ζήτημα, Θεσσαλονίκη.

  Martin R. P.  1989, The Language of Heroes: Speech and Performance in the Iliad.  Ithaca, NY.

  Morris I. 1986, «The Use and Abuse of Homer», CA 5/1.81-138.

  Μπεζαντάκος Ν. 1996, Η ρητορική της ομηρικής μάχης, Αθήνα, 1996. 

  Nagler M. 1974, Spontaneity and Tradition: A Study in the Oral Art of Homer, Berkeley, CA.

  Nagy G. 1990, Greek Mythology and Poetics, Ithaca, NY.

  Nagy G. 1992, «Mythological Exemplum in Homer», στο Hexter R., Selden D. (εκδ.),   Innovations of Antiquity, London: 311-331.

  Nagy G. 1996b, Homeric Questions, Austin, TX.

  Powell B. 1991, Homer and the Origin of the Greek Alphabet.  Cambridge, England.

  Reece S. 1993, The Stranger’s Welcome: Oral Theory and the Aesthetics of the Homeric Hospitality Scene, Ann Arbor.

  Ρεγκάκος Α. 2006, Το χαμόγελο του Αχιλλέα. Θέματα αφήγησης και ποιητικής στα ομηρικά έπη, Αθήνα.

  Richardson S. 1990,  The Homeric Narrator, Nashville, TN.

  Stanley K. 1993, The Shield of Homer: Narrative Structure in the Iliad, Princeton, NJ.

  Thomas R. 1989, Oral Tradition and Written Record in Classical Athens, Cambridge, England.

  Wade-Gery H. 1952, The Poet of the Iliad, Cambridge.

  Watson J. 2001 (εκδ.), Speaking Volumes: Orality and Literacy in the Greek and Roman World. Mnemosyne Supplement 218, Leiden.

  Willcock M. 1964, «Mythological Paradeigma in the Iliad», CQ 58/14: 141-154,

  Worthington I., Foley J. 2002 (εκδ.), Epea and Grammata: Oral and Written Communication in Ancient Greece; London.

  Ζερβού Α. 2003, Το παιχνίδι της ποιητικής δημιουργίας στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Για μια θεωρία της ομηρικής ποιητικής, Αθήνα.

  ………………………………………………………………………………………………………….

  Hainsworth J. B. 1968, The Flexibility of the Homeric Formula, Oxford.

  Hoekstra A. 1964, Homeric Modifications of Formulaic Prototypes: Studies in the Development of Greek Epic Diction, Amsterdam.

  Nagy G. 1976, «Formula and Meter», στο Stolz, Β., Shannon R. (εκδ.), Oral Literature and the Formula, Ann Arbor : 239-260.

  Russo J. 2009, «Ο λογότυπος», στο Powell, Morris 2009:  292-320.

   

  11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ

  Graziosi B. 2002, Inventing Homer: The Early Reception of the Epic, Cambridge, England.

  Nagy G. 1996, Poetry as Performance: Homer and Beyond,  Cambridge, MA.

  Nagy G. 2002, Plato’s Rhapsody and Homer’s Music: ThePoetics of the Panathenaic Festival in Classical Athens, Washington.

  Shapiro H. 1993, «Hipparchos and the Ρhapsodes», στο Dougherty C., Kurke, L. 1993 (εκδ.) Cultural Poetics in Ancient Greece. Cult, Performance, Politics, Cambridge: 92-107.

   

  12. ΟΜΗΡΙΚΟΙ ΠΑΠΥΡΟΙ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

  Allen T. 1924, Homer: The Origins and the Transmission,  Oxford.

  Apthorp M. 1980, The Manuscript Evidence for Interpolation in Homer, Heidelberg.

  Edwards M. 2001, Όμηρος: ο ποιητής της Ιλιάδος, Aθήνα (Baltimore 1987): 27-43.

  Finkelberg M. 2000, «The Cypria, the Iliad, and the Problem of Multiformity in Oral and Written Tradition», CP 95: 1-11.

  Graziosi B. 2002, Inventing Homer: The Early Reception of the Epic,  Cambridge.

  Haslam M. 2009, «Οι ομηρικοί πάπυροι και η παράδοση του κειμένου», στο Morris, Powell 2009: 68-126.

  Matthaios S. 1999, Untersuchungen zur Grammatik Aristarchs: Texte und Interpretation zur Wortartenlehre, Göttingen.

  Montanari F. 2002, «Alexandrian Homeric Philology. The Form of the Ekdosis and the Variae Lectiones», στο Reichel M., Rengakos A. (εκδ.), Epea Pteroenta. Festschrift für Wolfgang Kullmann zum 75. Geburtstag, Stuttgart : 119-140.

  Rengakos A. 1993, Der Homertext und die hellenistischen Dichter. Hermes Einzelschriften 64., Stuttgart.

  Rengakos A. 2002, «The Hellenistic Poets as Homeric Critics», στο Montanari F., Ascheri P., Omero tremila anni dopo. Atti del congresso di Genova (6-8 luglio 2000), Storia e Letteratura 210, Roma, 143-157.

  Ritoók Z. 1993, «The Pisistratus Tradition and the Canonization of Homer», AAntHung 34: 39-53.

  West M. 2001, Studies in the Text and Transmission of the Iliad, Munich and Leipzig.

   

  13. ΒΙΟΙ ΟΜΗΡΟΥ

  Lefkowitz M. R. 1981, The Lives of the Greek Poets, Baltimore.

  Richardson N. 1981, «The Contest of Homer and Hesiod and Alcidamas’ Museion»,  CQ 31: 1-10.

  Vitali L. 1990, «Le biografie di Omero tra immaginazione e realtà: spunti di critica letteraria», Acme 63: 131-141.

  West M. L. 1999, «The Invention of Homer», CQ 49:364-382.

   

  14. ΤΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ : ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

  Davison J. A. 1984, «Το ομηρικό ζήτημα», στο Wace, Stubbings 1984: 283-324.

  Foley J. M. 1988, The Theory of Oral Composition: History and Methodology, Bloomington.

  Fowler R. 2004, «The Homeric Question», στο Fowler 2004: 220-232.

  Heubeck A. 1974, Die Homerische Frage, Darmstadt.

  Rutherford R. 1996, Homer, Greece and Rome New Surveys in the Classics 26, Oxford.

  Τσοπανάκης Α. Γ. 1984, Εισαγωγή στον Όμηρο, Θεσσαλονίκη: 128-169 («Το ομηρικό ζήτημα»).

  Turner F. Μ. 2009, «Το ομηρικό ζήτημα», στο Morris, Powell 2009: 154-180.

  …………………………………………………………………………………………………..

  Κακριδής Ι. Θ. 1944, Ομηρικές Έρευνες, Αθήνα.

  Κακριδής Ι. Θ. 1965, Ομηρικά θέματα, Αθήνα.

  Κακριδής Ι. Θ. 1971, Ξαναγυρίζοντας στον Όμηρο, Θεσσαλονίκη.

  Κακριδής Ι. Θ. 1980, Προμηρικά, Ομηρικά, Ησιόδεια, Αθήνα.

  Kirk G. 1962, The Songs of Homer, Cambridge.

  Kirk, G. 1976, Homer and the Oral Tradition, Cambridge.

  Κομνηνού - Κακριδή Ο. 1993, Σχέδιο και τεχνική της Ιλιάδας, Αθήνα.

  Kullmann, W.  1960, Die Quellen der Ilias, Munich.

  Lord A. 1991, Epic Singers and Oral Tradition, Cornell, NY.

  Lord A. B. 1995, The Singer Resumes the Tale, Ithaca-London.

  Lord A. B. 2000, The Singer of Tales, Cambridge (1960).

  Nagy, G.  1996.  Homeric Questions.  Austin, TX.

  Nagy G. 2004, Homer’s Text and Language, Urbana-Chicago.

  Parry M. 1971 (= 1928-1935), The Making of Homeric Verse: The Collected Papers of Milman Parry, Oxford.

  Schadewaldt W. 1966, Iliasstudien, Darmstadt.

  Schadewaldt W. 1980, Από τον κόσμο και το έργο του Ομήρου, Αθήνα (Stuttgart, 19654).

  Wilamowitz-Moellendorff U. 1884, Homerische Untersuchungen, Berlin.

  Wilamowitz-Moellendorff U. 1916,  Die Ilias und Homer.  Berlin.

  Wolf F. A. 1985, Prolegomena ad Homerum, Princeton, ανατυπ. (Halle, 1795).

   

  15. ΡΑΨΩΔΙΑ Ω - ΙΚΕΣΙΑ- ΘΡΗΝΟΣ

  Létoublon Fr. 2001/2, «Iliade XXIV: un chant funèbre», L’information littéraire 53: 3-9.

  Macleod C. V. 1982, Homer: ‘Iliad’, Book XXIV, Cambridge.

  Felson N. 2002, «Theptra and Invisible Hands: The Father-son Relationship in Iliad 24», Arethusa 35,1: 35-50.

  Herreri de Jáuregui M. 2011, «Priam’s Catabasis: Traces of the Epic Journey to Hades in Iliad 24», TAPhA 141: 37-68.

  Segal C. 1971, The Theme of the Mutilation of the Corpse in the Iliad, Leiden.

  Schein S. L. 1984, The Mortal Hero, Berkeley, CA.

  Whatelet P. 1988, «Priam aux Enfers ou le retour du corps d’Hector», Les études classiques 56: 321-325.

  Wilson D. F. 2002, Ransom, Revenge and Heroic Identity in the Iliad, Cambridge.

  Clark M. 1998, «Chryses’ Supplication: Speech Act and Mythological Allusion», ClAnt 17: 5-24.

  Clay J. 1999. «Iliad 24.649 and the Semantics of ΚΕΡΤΟΜΕΩ», CQ 49,2: 618-621.

  Crotty K. 1994, The Poetics of Supplication: Homer’s Iliad and Odyssey , Ithaca, New York.

  Giordano M. 1999, La supplica: rituale, istituzione sociale e tema epica in Omero, Naples.

  Γκάρτζιου-Tάττη 1994/1995, «Ίρις και Ερμής στην Ιλιάδα. Από τον πόλεμο στη φιλότητα», Mètis IX-X: 359-375.

  Gould J. 1973, «Hiketeia», JHS 93: 74-103.

  Pedrick V. 1982, «Supplication in the Iliad and the Odyssey», TAPhA 112: 125-40.

  Thornton A. 1984, ‘Iliad’ : Its Composition and the Motif of Supplication, Göttingen

  Alexiou M. 20022, The Ritual Lament in Greek Tradition, New York-Oxford (1974).

  Dué C. 2002, Homeric Variations on a Lament by Briseis, Lanham, MD.

  Χριστόπουλος Μ. 2006, «Ομηρικοί νεκρικοί θρήνοι. Ιλιάδος Ω 697-804. Μαρτυρίες και ερμηνείες», Αρχαιογνωσία 14: 11-30.

  Κακριδής Ι. Θ. 1965, Ομηρικά θέματα, Αθήνα: 74 («Ομηρικοί επιτάφιοι θρήνοι»).

  Monsacré H. 1984, Les larmes d’Achille, Paris.

  Tsagalis Ch. 2004, Epic Grief. Personal Laments in Homer’s Iliad, Berlin-New York.

  Slatkin L. 1991, The Power of Thetis: Allusion and Interpretation in the Iliad.  Berkeley, CA.

   

  16. ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

  Bassett S. 1923, «The Proems of the Iliad and Odyssey», AJP 44: 339-348.

  Kullmann W. 1955, «Ein vorhomerisches Motiv im Ilias-proöimium», Philologus 99: 167-172.

  Kullmann W. 1956, «Zur DIOS BOULH des Iliasproöimiums», Philologus 100: 132-133.

  Pagliaro A. 19632, «Il Proemio dell’ Iliade», στο Nuovi Saggi di Critica Semantica, Messina-Florence: 3-46.

  Pucci P. 1982, «The Proem of the Odyssey», Arethusa 15: 39-62.

  Redfield J. 1979, «The Proem of the Iliad: Homer’s Art», CP 95: 205-229.

   

  17. H ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ:

  Alden M. 2000, Homer Beside Himself. Para-Narratives in the Iliad, Oxford (49-73).

  D’Acunto M., Palmisciano R. (εκδ.) 2010, Lo scudo di Achilles nell’Iliade: esperienze ermeneutische a confronto, Pisa-Roma.

  Becker A. S. 1995, The Shield of Achilles and the Poetics of Ekphrasis, Lanham, Maryland.

  Lessing G. E. 1988, Laookon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie, Frankfurt am Main (1766).

  Nagy G. 1997, « The Shield of Achilles: Ends of the Iliad and Beginnings of the Polis », Langdon S., New Light on a Dark Age: Exploring the Culture of Geometric Greece, Columbia: 194-207 (=

  Nagy G., 2003, Homeric Responses: ch. 4).

  Schadewaldt W. 1959, Von Homers Welt und Werk, Stuttgart (1938): 352-374.

  Scully S. 2003, « Reading the Shield of Achilles: Terror, Anger, Delight », HSCPh 101: 29-47.

  Stanley K. 1993, The Shield of Homer: Narrative Structure in the Iliad, Princeton.

  Taplin O. 1980, « The Shield of Achilles within the Iliad », G&R 27: 1-21 (= Douglas E., Cairns L. (εκδ.) 2001, Oxford Readings in Homer’s Iliad (1980) : ch. 11).

  Arpaia M. 2010, « Bibliografia sullo Scudo di Achille (1945-2008) », στο d’Acunto M., Palmisciano R. (εκδ.), Lo scudo di Achilles nell’Iliade: esperienze ermeneutische a confronto, Pisa-Roma: 233-245.

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0133&redirect=true