Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Κείμενα και συγγραφείς της νεοελληνικής λογοτεχνίας 1930-1980

  Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθ. I. Παπαθεοδώρου

  1

 • 1. Εισαγωγή στο νεοελληνικό Μοντερνισμό

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γνωριμία με τα μοντερνιστικά κινήματα. Προσέγγιση μοντερνιστικών έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Όρια και αποκλίσεις από το ευρωπαϊκό παράδειγμα.

  Λέξεις κλειδιά: Μοντερνισμός, υπερρεαλισμός, «γενιά του Τριάντα».

 • 2. Μεταπολεμική ποίηση και πεζογραφία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Εκπρόσωποι της μεταπολεμικής ποίησης και πεζογραφίας. Έργα- σταθμοί και βασικά γνωρίσματα. Νεωτερικές τεχνικές, πειραματισμοί στη μετρική και την αφήγηση.

  Λέξεις κλειδιά: Αισθητικά χαρακτηριστικά, σχέση ιστορίας και λογοτεχνίας, γενιές και ρεύματα.

 • 3. Γνωριμία με τους συγγραφείς και τα κείμενα

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Γνωριμία με ενδεικτικά έργα της γενιάς του 30’, της μεταπολεμικής ποίησης και πεζογραφίας.

  Λέξεις κλειδιά: Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελύτης, Νίκος Εγγονόπουλος, Μανόλης Αναγνωστάκης, Τίτος Πατρίκιος, Δημήτρης Χατζής, Αλέξανδρος Κοτζιάς, Στρατής Τσίρκας, Θανάσης Βαλτινός.

 • 4. Ο ζωντανός απόηχος της μεταπολεμικής λογοτεχνίας.

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Κατανόηση των πολιτισμικών χρήσεων του λογοτεχνικού κειμένου. Μετασχηματισμός πολιτισμικού προϊόντος και άνοιγμα στη μαζική κουλτούρα. Πολιτισμικές βιογραφίες συγγραφέων.

  Λέξεις κλειδιά: Πηγές, λογοτεχνικά ντοκιμαντέρ, εικαστικές αναπαραστάσεις.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Η επιθυμία για το μοντέρνο: δεσμεύσεις και αξιώσεις της λογοτεχνικής διανόησης στην Ελλάδα του 1930, Τ. Καγιαλής, Βιβλιόραμα / Βιβλιόπολις, 2007, Αθήνα
  • Δημ. Τζιόβας, Ο μύθος της γενιάς του Τριάντα, Πόλις, Αθήνα, 2011.


  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  • Mario Vitti, H γενιά του τριάντα. Ιδεολογία και μορφή, εκδ. Ερμής, Αθήνα, 1977
  • Δημ. Τζιόβας, Ο μύθος της γενιάς του Τριάντα, Πόλις, Αθήνα, 2011.
  • Θανάσης Αγάθος, Η εποχή του μυθιστορήματος. Αναγνώσεις της πεζογραφίας της γενιάς του ’30, Γκοβόστη, Αθήνα, 2014.
  • Αποστολίδου Βενετία, Λογοτεχνία και Ιστορία στη μεταπολεμική Αρι- στερά. Η παρέμβαση του Δημήτρη Χατζή 1947-1981, Πόλις, Αθήνα 2003. 
  • Αργυρίου Αλέξ., «Εισαγωγή στη Μεταπολεμική ποίηση», στο Κείμενα περί κειμένων, Σοκόλης, Αθήνα 1995, σ. 211-222.
  • Δάλλας Γιάννης, «Η μεταπολεμική ποίηση και ο Μανόλης Αναγνωστά- κης», στο Πλάγιος Λόγος. Δοκίμια κριτικής εφαρμογής, Καστανιώτης, Αθήνα 1989, σ. 197-274.
  • Κεχαγιόγλου Γιώργος, «Θεματογραφία της πρώτης μεταπολεμικής ποιη- τικής γενιάς», στον σύμμεικτο τόμο Σωκράτης Σκαρτσής (επιμ.), Πρα- κτικά Πρώτου Συμποσίου Νεοελληνικής Ποίησης, Πανεπιστήμιο Πα- τρών (3-5 Ιουλ. 1981), τόμος Α΄, Γνώση, Αθήνα 1982, σ. 59-68.
  • Μαρωνίτης Δ. Ν., Ποιητική και πολιτική ηθική. Πρώτη Μεταπολεμική Γενιά. Αλεξάνδρου – Αναγνωστάκης – Πατρίκιος, Κέδρος, Αθήνα, 1984.
  • Σαββίδης Γ. Π., «Το στίγμα της πρώτης μεταπολεμικής ποιητικής γε- νιάς», στον σύμμεικτο τόμο Σωκρ. Λ. Σκαρτσής (επιμ.), Πρακτικά Πρώτου Συμποσίου Νεοελληνικής Ποίησης, τ. Α΄, Γνώση, Αθήνα 1983, σ. 27-34.
  • Φραντζή Άντεια, Ούτως ή άλλως: Αναγνωστάκης, Εγγονόπουλος, Κα- χτίτσης, Χατζής, Πολύτυπο, Αθήνα 1988.