Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία

  Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Μαυρομάτης

  Η πρώτη σελίδα του χφ. του Εσκοριάλ

 • 1. Εισαγωγή στη Δημώδη Βυζαντινή Λογοτεχνία

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Περιλαμβάνει γενική βιβλιογραφία, θέματα γλώσσας (η δημώδης γλώσσα στους ύστερους βυζαντινούς αιώνες), η μετρική των δημωδών βυζαντινών κειμένων (ο ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος, θεωρίες για τη δομή και την εξέλιξή του). Η πολιτική σάτιρα στο Βυζάντιο.

  Λέξεις κλειδιά: Hans-Georg Beck, Johannes Koder, Ihor Sevcenko,  Λίνος Πολίτης, Θεοφανού επολέμα πίταν…

 • 2. Το κείμενο του Διγενή Ακρίτη

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:  Περιλαμβάνει γενική βιβλιογραφία και για τις πέντε διασκευές. Περιγραφή της χειρόγραφης παράδοσης και των φιλολογικών εκδόσεων.

  Λέξεις κλειδιά: Έπος ή μυθιστόρημα, χφφ. Escorial, Grottaferrata, Τραπεζούντας, Άνδρου - Αθηνών, Οξφόρδης.

 • 3. Το κείμενο του Διγενή Ακρίτη: χειρόγραφο Grottaferrata

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: O πρώτος λόγος της διασκευής της Grottaferrata. Σύγκριση με το αντίστοιχο μέρος των άλλων χειρογράφων. Ιστορικές αναφορές που περιλαμβάνονται στο κείμενο.

  Λέξεις κλειδιά: Erich Trapp, Elizabeth Jeffreys, Πάνορμον, Ανατολικόν, Αδνουμιάτης.

 • 4. Το κείμενο του Διγενή Ακρίτη: χειρόγραφο Escorial

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Αποσπάσματα από την διασκευή του Escorial. Σύγκριση με τις άλλες διασκευές. Το θέμα της αυγής στη δημώδη βυζαντινή λογοτεχνία. Χρονολόγηση του κειμένου του Διγενή. Τόπος συγγραφής και ποιητής.

  Λέξεις κλειδιά: Στυλιανός Αλεξίου, Απελάτες, Hans-Georg Beck, Αμαζόνα Μαξιμού, Φιλοπαππούς.

 • 5. Πτωχοπροδρονικά ποιήματα, Σπανέας, Μιχαήλ Γλυκάς

  Περιγραφή θεματικής ενότητας: Χειρόγραφη παράδοση των κειμένων, περιεχόμενο και συγγραφείς. Τα τέσσερα πτωχοπροδρομικά ποιήματα. Χρονολόγηση των κειμένων και αξιολόγηση τους. Το κείμενο του Σπανέα, συγγραφέας και αποδέκτης. Ο Μιχαήλ Γλυκάς και το έργο του. Το ποίημα «Στίχοι ους έγραψε καθ’ ον κατεσχέθη καιρόν».

  Λέξεις κλειδιά: Hans Eideneier, Ευδοξος Τσολάκης, Ανάθεμα τα γράμματα…, Φυλάκιση.

 • Βιβλιογραφία

  Προτεινόμενα συγγράμματα

  • Ιστορία της βυζαντινής δημώδους λογοτεχνίας, Beck Hans - Georg, 4η ανατύπωση /2009, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.