Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • ΚΕΦ. 11 - Διαλογή και Μεταφορά Πρωτεινών

  Το Ενδοπλασματικό Δικτυο

  Η Συσκευή Golgi - Μηχανισμός Μεταφοράς Κυστιδίων (Δ. Λιακόπουλος)

 • ΚΕΦ. 12 Μιτοχόνδρια και υπεροξειδιοσώματα

  Μιτοχόνδρια και Υπεροξειδιοσώματα (Δ. Λιακόπουλος)

 • ΚΕΦ. 13 - Ο Κυτταροσκελετός και η Κυτταρική Κίνηση

  Ο Κυτταροσκελετός και η Κυτταρική Κίνηση (Π. Κούκλης)

 • ΚΕΦ. 14 Η Κυτταροπλασματική Μεμβράνη

  Κυτταροπλασματική Μεμβράνη  (Ευάγγελος Κωλέττας)

 • ΚΕΦ. 15 Εξωκυτταρικό Στρώμα και Αλληλεπιδράσεις Κυττάρων

  Εξωκυτταρικό Στρώμα και Αλληλεπιδράσεις Κυττάρων (Π. Κούκλης)

 • ΚΕΦ. 17 Ο Κυτταρικός Κύκλος

  Κυτταρικός Κύκλος (Θ. Τζαβάρας)

 • ΚΕΦ. 18 Κυτταρικός θάνατος και Κυτταρική ανανέωση

   Κυτταρικός θάνατος και Κυτταρική ανανέωση  (Μ. Σύρρου)

 • Διδακτικά συγγράμματα

 • Φροντιστηριακές Ασκήσεις

  Ιικοί Φορείς (Θ. Τζαβάρας), Εμβρυονικά Βλαστικά Κύτταρα και Επαγώμενα Πολυδύναμα Βλαστικά Κύτταρα (Π. Κούκλης), Βλαστικά κύτταρα ενηλίκου και σχηματισμός οργανοειδών  (Π. Κούκλης),