Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Βασικές Αρχές Φαρμακοκινητικής

  Τύπος: Μάθημα επιλογής
  Εξάμηνο: Ε'
  Διδάσκων:
  Π. Παππάς

 • Σκοπός του μαθήματος

  Η περιγραφή βασικών εννοιών φαρμακοκινητικής, αλλά και φαρμακοδυναμικής, με απλά λόγια. Επίσης, η επίλυση σχετικών φαρμακοκινητικών προβλημάτων με τη βοήθεια απλών μαθηματικών τύπων.

   

  Στα θέματα που αναπτύσσονται περιλαμβάνονται:

  • Κάθαρση, Όγκος Κατανομής, Χρόνος Ημιζωής
  • Πώς τα Φάρμακα Καθαίρονται από το Ήπαρ
  • Βιοδιαθεσιμότητα και Κάθαρση Πρώτης Διόδου
  • Προβλέποντας τις Αλληλεπιδράσεις των Φαρμάκων
  • Κάθαρση των Φαρμάκων από τους Νεφρούς
  • Πρωτεϊνική Σύνδεση Φαρμάκων
  • Μη γραμμική Φαρμακοκινητική
  • Φαρμακοδυναμική
  • Θεραπευτική Παρακολούθηση Φαρμάκων
  • Διάρκεια - Ώρες Διδασκαλίας

   Το μάθημα, με τη μορφή course, διδάσκεται για δύο εβδομάδες, σε προκαθορισμένη ημερομηνία, με τη μορφή διαλέξεων (3 ώρες/ημέρα, 6 συναντήσεις συνολικά), σε αίθουσα του κτιρίου του Τμήματος Ιατρικής.

   • 1. Κάθαρση

   • 2. Όγκος κατανομής

   • 3. Χρόνος ημιζωής

   • 4. Πώς καθαίρονται τα φάρμακα από το ήπαρ

   • 5. Βιοδιαθεσιμότητα και κάθαρση πρώτης διόδου. Προβλέποντας τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων

   • 6. Κάθαρση των φαρμάκων από τους νεφρούς

   • 7. Μη γραμμική φαρμακοκινητική

   • 8. Φαρμακοδυναμική

   • Εκπαιδευτικό Υλικό

    Υλικό διαλέξεων
    Οι διαλέξεις αναρτώνται μερικές μέρες πριν το μάθημα και είναι διαθέσιμες μέχρι μερικές μέρες μετά το μάθημα.

    Πρακτική εξάσκηση - Ασκήσεις
    Οι συμμετέχοντες φοιτητές καλούνται να ασχοληθούν και να επιλύσουν απλά θέματα φαρμακοκινητικής, χρησιμοποιώντας κλινικά δεδομένα. Με τη μορφή ασκήσεων (hands-on practice) εξασκούνται υπολογίζοντας φαρμακοκινητικά μεγέθη (Vd, CL, t1/2, AUC) με τη βοήθεια γραφικών παραστάσεων και στατιστικής, από μετρήσεις επιπέδων φαρμάκων.

   • Πρακτική εξάσκηση - Ασκήσεις

    Στη διάρκεια των μαθημάτων, οι φοιτητές καλούνται να ασχοληθούν με επιμέρους θέματα/ασκήσεις/προβλήματα που θα συναντήσουν στη διάρκεια κάποιας φαρμακοκινητικής μελέτης.

    Οι ασκήσεις (hands-on practice) είναι κλιμακωτής δυσκολίας, ανεβαίνουν στο e-course ανάλογα με το αντίστοιχο μάθημα και αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και εκπαιδευτική ύλη για την επόμενη συνάντηση με τον διδάσκοντα.

    • Βιβλιογραφία

     Σύγγραμμα
     D. Birkett (1998). Η φαρμακοκινητική με απλά λόγια. Επιμέλεια Μ. Μάλαμας - Μ. Μαρσέλος. Εκδόσεις Μ. Γ. Παρισιάνου, Αθήνα 2000.

     Ενδεικτική βιβλιογραφία
     J. Gabrielsson - D. Weiner (2000). Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts & Applications.

    • Αξιολόγηση Μαθήματος

     Με απόφαση της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) του Τμήματος Ιατρικής, στην παρούσα ενότητα θα βρίσκεται ο σύνδεσμος που εμφανίζει τη φόρμα αξιολόγησης του μαθήματος "Βασικές Αρχές Φαρμακοκινητικής".

     Ο σύνδεσμος θα ενεργοποιείται με το τέλος των συναντήσεων του Υπευθύνου του Μαθήματος με τους φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα.