Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  Ναρκωτικά

   


  Τύπος: Μάθημα Επιλογής
  Εξάμηνο: Ε'
  Διδάσκων:
  Μ. Μαρσέλος

 • Περιεχόμενο μαθήματος

   

  Περιγράφονται οι εξαρτησιογόνες ουσίες («Ναρκωτικά»), με έμφαση στις φαρμακολογικές και στις τοξικολογικές τους ιδιότητες. Επίσης, γίνεται αναφορά σε ιστορικούς, κοινωνικούς και νομικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη χρήση και την κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών.

  Ενότητες που διδάσκονται:

  • Αλκαλοειδή του οπίου
  • Κατασταλτικά
  • Ψυχοδιεγερτικά
  • Κάνναβη
  • Καπνός
  • Ψευδαισθησιογόνα
  • Εκπαιδευτικό υλικό


   Η διδασκαλία γίνεται με συζήτηση συγκεκριμένων ερωτήσεων ανά κεφάλαιο, όπως παρατίθενται παρακάτω.

   • Βιβλιογραφία


    Σύγγραμμα
    1. «Εξαρτησιογόνες Ουσίες – Φαρμακολογία, Τοξικολογία, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Νομοθεσία», Μ. Μαρσέλος, Εκδόσεις Τυπωθήτω Γ. και Κ. Δαρδανός, Αθήνα, 1997.
    2. «Cannabis Sativa, Μύθοι, Ιστορία και Παρόν, για ένα φυτό με φίλους και εχθρούς», Μ. Μαρσέλος και Α. Καραγγιαννίδου, Εκδόσεις Τυπωθήτω Γ. και Κ. Δαρδανός, Αθήνα, 2005.
    3.
    «Ναρκωτικά και νέοι» Α. Παπαδάτος, Εκδόσεις Τυπωθήτω Γ. και Κ. Δαρδανός, Αθήνα, 2010
    .
    4.
    «Εξάρτηση ένα προσωπικό πρόβλημα και Απεξάρτηση ένα κοινωνικό πρόβλημα» Π. Γεωργάκας, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2009.