Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • Αυτό το θέμα

  Δήλωση Εργαστηρίων 2018-19

  Πριν δηλώσετε το εργαστήριο που επιθυμείτε, θα σας παρακαλούσα να έχετε αλλάξει τα στοιχεία του προφίλ σας στα ελληνικά.

  Το εργαστήριο θα δηλώσουν μόνο οι φοιτητές του 2ου έτους.

  Στο εργαστήριο θα σχηματίσετε ομάδες των 2 ατόμων.

  Δηλώστε και τα δύο μέλη της ομάδας την ίδια ημέρα και ώρα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το εργαστήριο Σχεδίασης και Ανάλυσης Αλγορίθμων έως την Τρίτη 26/02 και ώρα 23:55.

  Φοιτητές μεγαλύτερου έτους που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο δεν μπορούν να το δηλώσουν ξανά.