Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΠΕΡΑΓΩΓΟΙ

  Διδάσκων: Καθηγητής Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

 • 1. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Σύνδεση μαγνητικής ροπής με την τροχιακή στροφορμή και σπιν. Άτομα με ασυμπλήρωτους εσωτερικούς φλοιούς και κανόνες Hund.

  Βρόχος υστέρησης

  Λέξεις κλειδιά:

  Μαγνητική ροπή, Μαγνήτιση, βρόχος υστέρησης, Συνεκτικό πεδίο, παραμένουσα μαγνήτιση, επιδεκτικότητα, διαπερατότητα.

 • 2. ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Θερμοδυναμική παραμαγνητισμού - συνάρτηση Brillouin, Νόμος Curie.

  Λέξεις κλειδιά:

  Παραμαγνητικό υλικό, Νόμος Curie.

 • 3. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Κβαντομηχανική προέλευση των αλληλεπιδράσεων είδη μαγνητικής τάξης, Είδη έμμεσης ανταλλαγής.

  Λέξεις κλειδιά:

  Μαγνητική Τάξη, Αλληλεπίδραση ανταλλαγής,  Σιδηρομαγνητισμός, Αντι-σιδηρομαγνητισμός, Σιδηριμαγνητισμός, έμμεση ανταλλαγή, υπερανταλλαγή, RKKY, διπλή ανταλλαγή.

 • 4. ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΣΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Σύνδεση το μοριακού πεδίου με τις αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής, υπολογισμός αυθόρμητη μαγνήτιση, θερμοκρασίας Curie και επιδεκτικότητας στην παραμαγνητική φάση.

  Λέξεις κλειδιά:

  Μοριακό πεδίο, Νόμος Curie-Weiss.

 • 5. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Απεντοπισμός ηλεκτρονίου, Παραμαγνητισμός και Σιδηρομαγνητισμός Ζώνης.

  Λέξεις κλειδιά:

  Παραμαγνητισμός Pauli, Κριτήριο Stoner.

 • 6. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Είδη ανισοτροπίας φυσικοί μηχανισμοί που οδηγούν στην εμφάνιση του καθενός φαινομενολογικές εκφράσεις και σταθερές ανισοτροπίας.

  Λέξεις κλειδιά:

  Εύκολη και δύσκολη διευθύνση μαγνήτισης, Μαγνητοκρυσταλλική, Μαγνητοελαστική, Σχήματος και  Επιφανειακή, ανισοτροπία.

 • 7. ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Μαγνητικές περιοχές, μέγεθος και τοιχώματα, μέθοδοι παρατήρησης μαγνητικών περιοχών.

  Λέξεις κλειδιά:

  Τοίχωμα Bloch, Τοίχωμα Neel, ενέργεια τοιχώματος.

 • 8. ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΗΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Βασικοί μηχανισμοί με αντιστροφής της μαγνήτισης συσχέτιση συνεκτικού πεδίου μικροδομής.

  Λέξεις κλειδιά:

  Συλλογική στροφή, εντοπισμένη στροφή, πυρήνωση, κίνηση και αγκύρωση τοιχωμάτων.

 • 9. ΣΚΛΗΡΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ)

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Υλικά για εφαρμογές  μόνιμων μαγνητών- Ενεργειακό γινόμενο.

  Λέξεις κλειδιά:

  Ενεργειακό γινόμενο.

 • 10. ΜΑΛΑΚΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Επιθυμητές ιδιότητες και κατηγορίες μαλακών μαγνητικών υλικών σε σχέση με τις εφαρμογές για τις οποίες προορίζονται.

  Λέξεις κλειδιά:

  Eνεργειακές απώλειες, φυλλοποίηση.

 • 11. ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Βασικές αρχές και παραδείγματα μαγνητικών κυκλωμάτων.

  Λέξεις κλειδιά:

  Παγίδευση Μαγνητικής Ροής, Σημείο Λειτουργίας, Πεδίο Απομαγνήτισης.

 • 12. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Μαγνητοοπτικά φαινόμενα και υλικά. Εφαρμογές στην μαγνητομετρία, μικροσκοπία και μαγνητοπτική εγγραφή. Μαγνητοελαστικά φαινομένα , μανγητοσυστολή και μαγνητοελαστική ανισοτροπία, υλικά και εφαρμογές.Είδη μαγνητοαντίστασης ασυμμετρία σπιν, πόλωση σπιν.

  Λέξεις κλειδιά:

  Φαινόμενα Kerr και Faraday, γωνία Kerr. Φαινόμενα μανγητοσυστολής, Villari, Wiedemann, Matteuci, MEMS. Μαγνητοαντίσταση: Συνήθης, Ανισοτροπίκή, Γιγαντιαία και Κολοσσιαία Μαγνητοαντίσταση, ημισυ-μεταλλικά υλικά.

 • 13. ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Βασικές ιδιότητες και όρια της υπεραγώγιμης κατάστασης, κβαντικά φαινόμενα,  ηλεκτροδυναμική των υπεραγωγών διάκριση σε υπεραγωγούς τύπου Ι και ΙΙ, μικτή κατάσταση.

  Λέξεις κλειδιά:

  Φαινόμενο Meissner, Ζεύγος Cooper, βάθος διείσδυσης, μήκος συσχέτισης, φλαξόνιο.

 • 14. ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜA ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  Περιγραφή θεματικής ενότητας:

  Aπλά μέταλλα, ενώσεις με δομή Α15, ενώσεις Chevrel και Βοροκαρβίδια, MgB2, Ομόλογες σειρές οξειδίων του Cu, Fe-As, υπεραγώγιμοι μαγνήτες, SQUIDs, και άλλες εφαρμογές.

  Λέξεις κλειδιά:

  YBCO, αλυσίδες και επίπεδα χαλκού, SQUID, μαγνητική ανύψωση.

 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

  ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:

  • “ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ” S. O. KASAP 960-7530-56-1 2004, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ             
  • «ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ISBN: 978-960-7258-76-2 Κωδικός στον Εύδοξο: 21495 2010, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Γ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
  •  «ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» ΑΓΓΕΛΑΚΕΡΗΣ Μ., ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ.Γ., ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ο. Κωδικός στον Εύδοξο: 33074645 2013, CCITY PUBLISH

  Books in English:

  • «Ιntroduction to Magnetic Materials», B. D. Cullity, C. D. Graham ISBN: 978-1-118-21149-6 2nd Edition, 2011, Wiley-IEEE Press
  • «Physics of Ferromagnetism» Chikazoumi, 2005, Oxford University Press

  • «Simple Models of Magnetism» Ralph Skomski, 2006, Oxford University Press
  • «Superconductivity» Charles P. Poole, Jr. Horacio A. Farach, Richard J. Creswick Ruslan Prozorov, 2007, Elsevier

  • “Magnetism in Condensed Matter” Stephen Blundell, Publisher: Oxford University Press, USA, 2001
  • “Modern Magnetic Materials: Principles and Applications”, Robert C. O'Handley, 2000 John Wiley and Sons.
  • ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ