Αναθέσεις εργασιών

Θέμα Αναθέσεις εργασιών Οφειλόμενη ημερομηνία Υποβολή Βαθμός
1 - Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΙΑ1 Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015, 12:00 πμ -
3 - Κυτταρογενετική ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΣΚΗΣΗ1) Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014, 10:50 πμ -
Ποια άτομα με τους παρακάτω καρυοτύπους αναμένεται να είναι φυσιολογικά και γιατί Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014, 11:55 πμ -
Βασισμένοι στα ιδεογράμματα που παρατίθενται σχεδιάστε την ανακατάταξη (που αναφέρεται στην παραπάνω ερώτηση)που έγινε Σάββατο, 12 Απριλίου 2014, 12:30 μμ -
σε ποιές περιπτώσεις θα συστήνατε έλεγχο της οικογένειας και γιατί; Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014, 2:15 μμ -
Τι περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα; Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014, 2:20 μμ -
Συμπληρώστε Σάββατο, 12 Απριλίου 2014, 2:25 μμ -
4 - Μονογονιδιακά νοσήματα1 Άσκηση Σάββατο, 10 Μαΐου 2014, 3:35 μμ -
2. Ιστοσελίδες γενετικών νοσημάτων- βασεις δεδομένων - -
6 - Πολυπαραγοντική κληρονόμιση Aσκηση- πολυπαραγοντική κληρονόμιση Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014, 3:35 μμ -
7 - Επιγενετική ρύθμιση Aσκηση 1 Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014, 2:10 μμ -
Άσκηση 2 Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014, 2:25 μμ -