Αναθέσεις εργασιών

Θέμα Αναθέσεις εργασιών Οφειλόμενη ημερομηνία Υποβολή Βαθμός
2. Γνωστική ταξινομία Bloom Παραδείγματα στοχοθεσίας κατά Bloom και μαθησιακά αντικείμενα Δευτέρα, 5 Μάρτιος 2018, 11:30 πμ -