Δοκιμαστική Εργασία στις Δραστηριότητες

Αυτή είναι μια δοκιμαστική δραστηριότητα εργασίας η οποία δείχνει πως λειτουργεί η διαδικασία των εργασιών στο ecourse. Στη συγκεκριμένη εργασία οι φοιτητές κάνουν αποστολή ενός αρχείου (συνήθως word).