ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

<><><><>

α/α

Ονοματεπώνυμο

Σπουδαστή

1.

Safak Emel

2.

Natalia Antasiak

3.

Sayyad Nisar

4.

Karabulut Yeliz

5.

Iljenkova Inese

6.

Guichot Martin Lucia

7.

Wojtus Adam

8.

Boguta Joanna

9.

Barodzich Hanna

10

Smirnova Yevheniya

11

Beate Sachsenauer

12

Nuria Gonzalez

13

Solomon Wondie

14

Alper Soylemez