ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

<><>

α/α

Ονοματεπώνυμο

Σπουδαστή

1.

Pascal Berlanga Guillermo

2.

Romanova Velislava

3.

Gutierrez Moreno Julio

4.

Ibrahim Romani

5.

Karavithas Norma

6.

Ntatsis Kristine

7.

Jennifer Franz

8.

Hassan Mahmoud

9.

Pignata Agustin

10