Εργασία 3

Ασκήσεις που δόθηκαν στις διαλέξεις της  20/10, 21/10, 23/10.