Εργασία 4

Ασκήσεις που δόθηκαν στις διαλέξεις της  30/10, 1/11