Εργασία 5

Ασκήσεις που δόθηκαν στήν διάλεξη της  6/11