Εργασία 8

Ασκήσεις που δόθηκαν στήν διάλεξη της  25/11 και 27/11