ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΑΣΚΗΣΗ1)

1. Επισυνάπτεται δημοσίευση. το αφορά;

2. Τι περιγράφει ο καρυότυπος;

3. Με ποιές τεχνικές/μεθοδους μελετήθηκε και τι προσφέρει η καθεμιά στην κατανόση του γενοτύπου.

4. το χαρακτηριστικό είναι κληρονομήσιμο ή εμφανίστηκε για πρώτη φορά (de novo)στο συγκεκριμένο άτομο;

5. Τι δείχνουν οι εικόνες; (Προσπαθείστε να απαντήσετε και για εικόνες που αφορούν τεχνικές που δεν έχετε διδαχτεί)