Ποια άτομα με τους παρακάτω καρυοτύπους αναμένεται να είναι φυσιολογικά και γιατί

47, XYY

69, XXX

46,ΧΥ,t(15;18)(q26.1;q12.2)

46,XY,t(7;15)(q26.1;q12.2)

46,XY,dup(15)(q11.2q11.2)