σε ποιές περιπτώσεις θα συστήνατε έλεγχο της οικογένειας και γιατί;

•45, XX, rob (14; 15) (q10; q10)
•46, XY, t(16;22)(p11;q13)
•45,XY, der (13;14) (q10;q10)
•46,XY, der (13;14) (q10;q10)
•47, ΧΥ, +14
απάντηση:

Σε όλες εκτός από την 5η (ελέυθερη τρισωμία)