Τι περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα;

46,XX,del(1)(q24q31)