Άσκηση

Στις διαφάνειες 30-33 της ενότητας Φυλοσύνδετη κληρονόμιση φαίνεται μια προσπάθεια γονιδιακής θεραπείας για την DMD. Μπορείτε να περιγράψετε με ΜΕΓΑΛH ΣΥΝΤΟΜΙΑ την κεντρική ιδέα της θεραπείας αυτής;