2. Ιστοσελίδες γενετικών νοσημάτων- βασεις δεδομένων

Κοιτάξτε τις ιστοσελίδες

1. ΟΜΙΜ

2. Pubmed

3. Orphanet