Αποστολή φύλλου σχεδιασμού και αξιολόγησης διδασκαλίας

Κάθε φοιτήτρια και φοιτητής αποστέλλει ατομικά το αρχείο, αφού το μετονομάσει σε didaskalia_1234 και στη θέση του 1234 βάλει τον Α.Μ. της/του.