Συγγραφή αλγορίθμου

1. Γράψτε δύο αλγορίθμους (δύο διαφορετικούς τρόπους σκέψης - λύσης) που να σχεδιάζουν το ίδιο σχήμα, ένα κανονικό εξάγωνο.

2. Γράψτε τον αλγόριθμο για τη σχεδίαση ενός κανονικού δωδεκαγώνου.