1η εργασία - 30% τελικού βαθμού

1. Αισθητήρες για έργα τέχνης

2. Δεδομένα για την τέχνη

3. Διάχυτα Συστήματα στην τέχνη