Η ενεργοποίηση του μονοπατιού Wnt προωθεί τη νευρωνική διαφοροποίηση του γλοιοβλαστώματος

Η ενεργοποίηση του μονοπατιού Wnt προωθεί τη νευρωνική διαφοροποίηση του γλοιοβλαστώματος