Εσωτερικό-Εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων

Εσωτερικό-Εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων