Το δυναμικό γένωμα:μελέτη του φαινομένου της ρετρομετάθεσης &φυσιολογικός ρόλος των ρετροτρανσποζονίων

Το δυναμικό γένωμα:μελέτη του φαινομένου της ρετρομετάθεσης &φυσιολογικός ρόλος των ρετροτρανσποζονίων