Μελέτη των μονοπατιών ενδο- και εξω-κυττάρωσης με τεχνικές μικροσκοπίας

Μελέτη των μονοπατιών ενδο- και εξω-κυττάρωσης με τεχνικές μικροσκοπίας