Οδηγίες συγγραφής και παρουσίασης εργασίας

Δίνονται οδηγίες για την συγγραφή και παρουσίαση της εργασίας που γίνεται από τους φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος της Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων