Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο

Δίνονται τα links  για τις βάσεις δεδομένων αναζήτησης επιστημονικής βιβλιογραφίας  (π.χ. PubMed, Scopus, GoogleScholar κλπ) και τα links ιστότοπων διεθνών οργανισμών όπου μπορείτε επίσης να βρείτε χρήσιμες και έγκυρες πληροφορίες.