2ο Δ.Σ Άρτας

2ο Δ.Σ Άρτας

    • Κολιός Βασίλειος - Ε΄ΤάξηΚολιός Βασίλειος - Ε΄Τάξη
    • Σταύρος Νικόλαος - ΣΤ΄ΤάξηΣταύρος Νικόλαος - ΣΤ΄Τάξη