Δ.Σ Αγίου Σπυρίδωνα Άρτας

Δ.Σ Αγίου Σπυρίδωνα Άρτας

    • Γκούβας Αριστείδης - Ε΄ΤάξηΓκούβας Αριστείδης - Ε΄Τάξη
    • Τσακτσίρα Παρασκευή - ΣΤ΄ΤάξηΤσακτσίρα Παρασκευή - ΣΤ΄Τάξη