1ο Πρότυπο Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων

1ο Πρότυπο Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων

    • Μακρίδη Ειρήνη - ΣΤ΄ΤάξηΜακρίδη Ειρήνη - ΣΤ΄Τάξη
    • Τσιούρη Ελευθερία - Ε΄ΤάξηΤσιούρη Ελευθερία - Ε΄Τάξη