2ο Πρότυπο Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων

2ο Πρότυπο Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων

    • Χειλάκη Αγγελική - Ε΄ΤάξηΧειλάκη Αγγελική - Ε΄Τάξη
    • Χειλάς Αθανάσιος - ΣΤ΄ΤάξηΧειλάς Αθανάσιος - ΣΤ΄Τάξη