7ο Δ.Σ. Ιωαννίνων

7ο Δ.Σ. Ιωαννίνων

    • Βαζιάκα Πετρούλα - ΣΤ΄ΤάξηΒαζιάκα Πετρούλα - ΣΤ΄Τάξη
    • Γκατζέλης Κωνσταντίνος - Ε΄ΤάξηΓκατζέλης Κωνσταντίνος - Ε΄Τάξη