27ο Δ.Σ. Ιωαννίνων

27ο Δ.Σ. Ιωαννίνων

    • Λιόκας Αλέξανδρος - ΣΤ΄ΤάξηΛιόκας Αλέξανδρος - ΣΤ΄Τάξη
    • Νούτσος Χαρίλαος  - Ε΄ΤάξηΝούτσος Χαρίλαος - Ε΄Τάξη