2ο Δ.Σ. Ανατολής

2ο Δ.Σ. Ανατολής

    • Κοκκώνης Λάμπρος  - Ε΄ΤάξηΚοκκώνης Λάμπρος - Ε΄Τάξη
    • Ράπτη Γεωργία - ΣΤ΄ΤάξηΡάπτη Γεωργία - ΣΤ΄Τάξη