Δ. Σ. Αγίου Ιωάννη

Δ. Σ. Αγίου Ιωάννη

    • Ζαχάρης Θεόδωρος - ΣΤ΄ΤάξηΖαχάρης Θεόδωρος - ΣΤ΄Τάξη
    • Μπάκας Σπύρος  - Ε΄ΤάξηΜπάκας Σπύρος - Ε΄Τάξη