Δ.Σ. Παρακαλάμου

Δ.Σ. Παρακαλάμου

    • Λαμαρινά Πασχαλιά - Ε΄ΤάξηΛαμαρινά Πασχαλιά - Ε΄Τάξη
    • Σκαρώνης Μιλτιάδης - ΣΤ΄ΤάξηΣκαρώνης Μιλτιάδης - ΣΤ΄Τάξη