1ο Δ.Σ. Φιλιππιάδας

1ο Δ.Σ. Φιλιππιάδας

    • Παππά Μαρία- ΣΤ΄ΤάξηΠαππά Μαρία- ΣΤ΄Τάξη
    • Ρίζου Μαρία - Ε΄ΤάξηΡίζου Μαρία - Ε΄Τάξη