3ο Δ.Σ. Φιλιππιάδας

3ο Δ.Σ. Φιλιππιάδας

    • Γιαννούλη Μαρία- ΣΤ΄ΤάξηΓιαννούλη Μαρία- ΣΤ΄Τάξη
    • Δημουλά Ευθυμία - Ε΄ΤάξηΔημουλά Ευθυμία - Ε΄Τάξη